Η τελευταία φάση εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών θα είναι επώδυνη 

Εξυγίανση χωρίς νέα κεφάλαια και χωρίς νέες προβλέψεις δεν μπορεί να υπάρξει....στις τράπεζες.


Πίσω από την προσπάθεια συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων των τραπεζών με λύσεις όπως Ιταλικό μοντέλο ή πρόταση της ΤτΕ ή ακόμη και πίσω από την ενδιαφέρουσα πρόταση της Eurobank...κρύβεται μια πικρή αλήθεια.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες να εξυγιανθούν οριστικά, να ολοκληρώσουν την τελευταία φάση εξυγίανσης τους απαιτούνται ακόμη 8 δισεκ. νέες προβλέψεις και σχεδόν άλλα τόσα δηλαδή 7 με 8 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Οι τράπεζες π.χ. για τα 2018 θα διενεργήσουν 3 δισεκ. νέες προβλέψεις για προβληματικά δάνεια.
Εάν οι τράπεζες αποφασίσουν να προχωρήσουν στην εξυγίανση τους εμπροσθοβαρώς - και αυτό πρέπει να κάνουν γιατί αυτό πράττε η Euurobank - το 2019 θα πρέπει να διενεργήσουν 8 δισεκ. νέες προβλέψεις δηλαδή 5 δισεκ. περισσότερες από ότι το 2018. 


Ταυτόχρονα όπως απέδειξε η Eurobank εάν για 9 δισεκ. NPEs θα χρειαστεί να δαπανήσει 1,2 δισεκ. αυτό συνεπάγεται ότι για 60 δισεκ. μείωσης των NPEs θα απαιτηθούν 8 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Ο μέσος δείκτης κάλυψης προβλέψεων στο σύστημα είναι περίπου 50% και όπως αποδεικνύεται οι τράπεζες μπορούν να πωλήσουν στο μέγιστο στο 30% της ονομαστικής αξίας.
Οι λύσεις λοιπόν οριοθετούνται με βάση το fair value της τιμολόγησης των προβληματικών δανείων των τραπεζών κα η πράξη διδάσκει ότι η διαφορά μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής αγοραστικής αξίας των NPEs είναι ζημία που θα επωμιστεί η τράπεζα όποια λογιστικά τρικ και να επινοηθούν.
Επικρατεί μια ψευδαίσθηση στην αγορά, στους δανειολήπτες, στους μετόχους και επενδυτές στο χρηματιστήριο ότι κάποιο θείο δώρο θα προσφερθεί και χωρίς να επωμιστεί κανείς τις ζημίες οι τράπεζες με ένα μαγικό τρόπο θα καθαρίσουν και θα εξυγιανθούν.
Όχι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
Δεν θα συμβεί γιατί η τελευταία φάση εξυγίανσης των τραπεζών θα είναι επώδυνη διαδικασία. 


Με βάση τα NPEs των τραπεζών και τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις coverage ratio NPEs μπορεί να αναφερθεί το εξής
Η Πειραιώς για να ολοκληρώσει εμπροσθοβαρώς την εξυγίανση της θα χρειαστεί νέες προβλέψεις περί τα 3 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank για να ολοκληρώσει εμπροσθοβαρώς την εξυγίανση της θα χρειαστεί νέες προβλέψεις περί τα 2,5 δισεκ. ευρώ.
Η Eurobank για να ολοκληρώσει εμπροσθοβαρώς την εξυγίανση της θα χρειαστεί νέες προβλέψεις περί τα 1,5 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική για να ολοκληρώσει εμπροσθοβαρώς την εξυγίανση της θα χρειαστεί νέες προβλέψεις περί τα 1,5 δισεκ. ευρώ.
Δηλαδή θα πρέπει εάν όλες οι τράπεζες χρειάζεται να φέρουν εμπροσθοβαρώς τις λύσεις στα προβληματικά τους δάνεια να διενεργήσουν πάνω από 8 δισεκ. προβλέψεις αντί για 3 δισεκ. προβλέψεις που θα διενεργήσουν το 2018 και ταυτόχρονα θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
H Eurobank αυτό τον δρόμο δείχνει, χρησιμοποιεί τα 900 εκατ της Grivalia για να τα δαπανήσει για εξυγίανση, δεν αφαιρεί κεφάλαιο όπως η πρόταση της ΤτΕ.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η τελευταία φάση εξυγίανσης των τραπεζών να μην είναι επώδυνη για τις τράπεζες, τους επενδυτές - μετόχους και συνολική την κοινωνία.
Εξυγίανση χωρίς νέα κεφάλαια και χωρίς νέες προβλέψεις δεν μπορεί να υπάρξει.