Η Τράπεζα του Μέλλοντος στο 24ο Banking Forum

Το e-banking κερδίζει έδαφος αλλά ακόμη έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης


Το νέο τραπεζικό σύστημα χωρίς τα ταμεία θα είναι η πρώτη εικόνα που θα αντιλαμβάνεται ο παραδοσιακός πελάτης την είσοδο της νέας εποχής στο τραπεζικό σύστημα.
Το φυσικό κατάστημα θα γίνει digital παραχωρώντας το χώρο των ταμείων και γραφείων των υπαλλήλων στα μηχανήματα.
Το τραπεζικό κατάστημα του μέλλοντος, έχει ήδη αρχίζει και διαμορφώνεται και στην Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών θα γίνεται από τα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα, που βρίσκονται και εντός των καταστημάτων.


Πλέον το 85% των συναλλαγών γίνεται από άλλα τραπεζικά κανάλια.
Το e-banking κερδίζει έδαφος αλλά ακόμη έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
Μόνο η Εθνική Τράπεζα έχει περίπου 3 εκατομμύρια πελάτες που χρησιμοποιούν το internet για τις συναλλαγές ενώ στο σύνολο των πελατών της αντιστοιχούν περίπου στο 40%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το τραπεζικό σύστημα χάνει πελατεία καθώς αρκετές εταιρείες παρέχουν τραπεζικές εργασίες με τον ανταγωνισμό να κερδίζει πελατεία εξαιτίας και των εντολών κατασχέσεων που φθάνουν στις τράπεζες από την εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί 5,5 εκατομμύρια εντολές κατασχέσεων.


Το κατάστημα θα αποκτά συνεχώς αυξανόμενο συμβουλευτικό ρόλο αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα για σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο προς τον πελάτη-επιχειρηματία όσο και προς τον πελάτη της λιανικής τραπεζικής.
Για το σκοπό αυτό, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, που αποκτά ενεργότερο ρόλο στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.
Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξαν επιτελικά στελέχη συστημικών τραπεζών, σε πάνελ συνεδρίου της ΕΕΔΕ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), με την συμμετοχή των κ.κ Ιάκωβου Γιαννακλή, γενικού διευθυντή λιανικής τραπεζικής της Eurobank, του Βασίλειου Κουτεντάκη, ανώτερου γενικού διευθυντή, επικεφαλή τομέα λιανικής τραπεζικής, δικτύου καταστημάτων & καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, Παντελή Μαραβέα, βοηθού γενικού διευθυντή Retail Segments της Εθνικής Τράπεζας και Ισίδωρου Πάσσα, εντεταλμένου γενικού διευθυντή της Alpha Bank.


Ειδικότερα, οι γενικοί διευθυντές των 4 συστημικών τραπεζών, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον μεταψηφιακό μετασχηματισμό του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οδηγεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών εναλλακτικών δικτύων εντός και εκτός καταστημάτων, μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ακόμη έργο να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά η αρχή έχει ήδη γίνει, κάτι φαίνεται και στο δίκτυο των υποκαταστημάτων όλων των τραπεζών.
Επισήμαναν επίσης ότι συγκριτικό πλεονέκτημα των τραπεζών σε σχέση με τους νέους «παίκτες» που εισέρχονται στην παροχή χρηματοπιστωτικών προϊόντων είναι η έμφαση που θα δοθεί σε συμβουλευτικές δραστηριότητες για την ικανοποίηση κάθε ανάγκης του ιδιώτη πελάτη, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που έχει η πελατειακή βάση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα
Για παράδειγμα σε ποιον θα εμπιστευτούν τα χρήματα τους καθώς αποτελεί το ακρογωνιαίο λίθο του τραπεζικού συστήματος.


Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα και ταχύτερα τον πελάτη κάτι στο οποίο υπάρχει ανάγκη να συμβάλει και η πολιτεία μέσω της θεσμικής απλοποίησης των διαδικασιών.
Επίσης, τονίσθηκε ότι fintech και τράπεζες περισσότερο, θα συνεργαστούν με αμοιβαίο όφελος, παρά θα ανταγωνισθούν. Εξέφρασαν δε την αισιοδοξία τους ότι τα μερίδα που θα χαθούν από τους τρίτους παίκτες δεν θα είναι σημαντικά ώστε να επηρεάσουν την λειτουργία του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις αναφορικά με την εφαρμογή των Capital Controls συνέβαλαν αποφασιστικά στην είσοδο της νέας τραπεζικής εποχής. Ο Βασίλειος Κουτεντάκη, ανώτερος γενικός διευθυντής, και επικεφαλής του τομέα λιανικής της Τράπεζας Πειραιώς, υποστήριξε ότι μόλις το 2017 οι καταναλωτές χρησιμοποίησαν το κινητό τους τηλέφωνο για τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες.
Αντίθετα ο κ Ιάκωβος Γιαννακλής της Eurobank υποστήριξε ότι το 2015 μοιράστηκαν επιπλέον 3 εκατομμύρια κάρτες για συναλλαγές μέσω των ΑΤΜ και αποτέλεσε τον πρόδρομο της ψηφιακής εποχής και απαιτούνται να γίνουν πολλά ακόμη.