Ίδρυση Συλλόγου Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.Τ.

Η Δημοκρατική Κίνηση Ανεξάρτητων Μελών Εθνικής Τράπεζας (Δη.Κ.Α.Με.Ε.Τ.) σε συνεργασία με ανεξάρτητες δημοκρατικές δυνάμεις συνιδρύσαμε τον Σύλλογο Εργαζομένων Τρίτων Εταιριών Εθνικής Τράπεζας (Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.Τ.).

Σκοποί του Συλλόγου Εργαζομένων Τρίτων Εταιριών Εθνικής Τράπεζας (Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.Τ.) είναι:

1. Η ένταξη όλων των εργαζόμενων μέσω τρίτων εταιριών στο τακτικό και μόνιμο προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας.
2. Η εγγραφή όλων των εργαζόμενων μέσω τρίτων εταιριών και επισφαλώς εργαζομένων στα επιχειρησιακά σωματεία της Εθνικής Τράπεζας.
3. Η εγγραφή όλων των εργαζόμενων μέσω τρίτων εταιριών και επισφαλώς εργαζομένων στο ταμείο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
4. Ίση αμοιβή και ίσα δικαιώματα για ίση εργασία όλων των εργαζόμενων μέσω τρίτων εταιριών που απασχολούνται στην Εθνική Τράπεζα με το Τακτικό και Μόνιμο Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας.


Σας επισυνάπτουμε αίτηση εγγραφής για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο dikameet@gmail.com.


Η Συντονιστική Επιτροπή της Δη. Κ. Α. Με. - Εθνικής Τράπεζας.
e-mail: dikameet@gmail.com
dikame.wordpress.com