Καλυμμένο ομόλογο 200 εκατ. από την Alpha Bank Romania

Η πρώτη φορά που ρουμανική τράπεζα προχωρά στην έκδοση καλυμμένης ομολογίας, γεγονός που αποτελεί ορόσημο τόσο για την Alpha Bank Romania όσο και για τις κεφαλαιακές αγορές της Ρουμανίας. 


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αρχική έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου Alpha Bank στη Ρουμανία, στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος που ανακοινώθηκε πρόσφατα και προβλέπει την απευθείας έκδοση καλυμμένων ομολογιών έως του ποσού του 1 δισ. ευρώ.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι η πρώτη φορά που ρουμανική τράπεζα προχωρά στην έκδοση καλυμμένης ομολογίας, γεγονός που αποτελεί ορόσημο τόσο για την Αlpha Βank Romania όσο και
για τις κεφαλαιακές αγορές της Ρουμανίας.

Η έκδοση έχει πενταετή διάρκεια, αποδίδει κουπόνι κυμαινόμενου επιτοκίου και καλύπτεται από στεγαστικά δάνεια υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στη ρουμανική αγορά.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) και η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Κύριος Συντονιστής της εκδόσεως ήταν η Barclays, σε συνεργασία με την Alpha Finance Romania.


Το καλυμμένο ομόλογο θα διαπραγματεύεται στα Χρηματιστήρια του Λουξεμβούργου και του Βουκουρεστίου, ενώ έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση (P) Baa2 από τον οίκο Moody's.

O εκτελεστικός πρόεδρος της Αlpha Βank Romania και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αlpha Βank Sergiu Oprescu δήλωσε: «Περίπου 18 έτη μετά τη διάθεση, το 2001, του πρώτου στεγαστικού δανείου στη Ρουμανία από την Αlpha Βank Romania, η Τράπεζα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εγχώρια τραπεζική αγορά και, με την εισαγωγή αυτού του καινοτόμου χρηματοδοτικού εργαλείου, επιβεβαιώνει εκ νέου την ικανότητά της να πρωτοπορεί».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αlpha Βank Βασίλειος Ε. Ψάλτης (φωτ.) σχολίασε: «Η επιτυχής έκδοση της καλυμμένης ομολογίας, της πρώτης στη ρουμανική αγορά, ενισχύει τη ρευστότητα της θυγατρικής μας και συμβάλλει στον επιχειρησιακό της στόχο για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, αξιοποιώντας τις ισχυρές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας.