Οι διοικήσεις των τραπεζών δεν ρωτήθηκαν ούτε για τις τιτλοποιήσεις NPLs ούτε για το DTC

Χωρίς την συμμετοχή των τραπεζών οι ιδέες και τα σχέδια που εκπονούνται ναρκοθετούνται γιατί κανείς δεν ξέρει καλύτερα τις ανάγκες των τραπεζών από τις ίδιες τις διοικήσεις.


Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικός μέτοχος των τραπεζών συνέταξε μια πρόταση για την συλλογική αντιμετώπιση των προβληματικών ανοιγμάτων.
Θα τιτλοποιηθούν 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια και θα εκδοθούν 6 με 7 δισεκ. senior bond κύρια τραπεζικά ομόλογα που θα φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
Η πρόταση αυτή ενώ προωθείται από το ΤΧΣ κατά ένα παράδοξο τρόπο δεν έχει τεθεί προς διαπραγμάτευση με τις τράπεζες. 


Οι διοικήσεις των τραπεζών δεν ρωτήθηκαν.
Η τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει μια φόρμουλα ώστε να παγώσει ο νόμος που αφορά την αναβαλλόμενη φορολογία DTA - αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
Με βάση την ελληνική -και όχι μόνο - νομοθεσία όταν εγγράφονται ζημίες σε μια χρήση τότε υποχρεωτικά πραγματοποιείται αύξηση κατά το ύψος της ζημίας υπέρ του δημοσίου.
Δεν επενδύονται νέα κεφάλαια αλλά εάν π.χ. η ζημία είναι 500 εκατ μετατρέπονται σε μετοχές υπέρ του δημοσίου από το απόθεμα του DTC που ήδη εμπεριέχεται στα κεφάλαια.
Η πρόταση είναι να παγώσει αυτή η διαδικασία ώστε οι τράπεζες να μπορούν για λόγους εξυγίανσης να εγγράψουν μια χρονιά ζημίες. 


Όμως και αυτή η πρόταση κατά ένα παράδοξο τρόπο ούτε η ΤτΕ μπήκε στον κόπο να την συζητήσει με τις διοικήσεις των τραπεζών.
Είναι παράδοξο ΤΧΣ και ΤτΕ να αναζητούν λύσεις για τις ελληνικές τράπεζες και να μην ρωτούν τις αρμόδιες διοικήσεις των τραπεζών ποια είναι η άποψη τους.
Είναι παράδοξο να παραμένουν εκτός διαπραγματεύσεων οι διοικήσεις των τραπεζών.
Χωρίς την συμμετοχή των τραπεζών οι ιδέες και τα σχέδια που εκπονούνται ναρκοθετούνται γιατί κανείς δεν ξέρει καλύτερα τις ανάγκες των τραπεζών από τις ίδιες τις διοικήσεις