Κατηγορηματικά διαψεύδει η Eurobank σενάρια για reverse split στη μετοχή

Η Eurobank έχει αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται reverse split στη μετοχή.

Κατηγορηματικά διαψεύδει η Eurobank σενάρια για reverse split στη μετοχή, τα οποία έχουν διακινηθεί από ορισμένες χρηματιστηριακές.
Η Eurobank έχει αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται reverse split στη μετοχή, η οποία σε γενικές γραμμές έχει καλύτερη συμπεριφορά έναντι των υπολοίπων τραπεζών.
Η μετοχή της Eurobank κινείται μεταξύ 0,63 - 0,64 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση να είναι στα 1,39 δισ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τίτλος της Eurobank έχει τύχε της καλύτερης αντιμετώπισης από τους επενδυτικούς οίκους, όσον αφορά τις τιμές στόχους.