Κεφαλαιακές ενισχύσεις 6 δισ. ευρώ θα χρειαστούν οι τράπεζες με την πρόταση της ΤτΕ για τα NPLs

Σε αύξηση κεφαλαίου 6 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση της οποίας θα δοθεί χρονικό περιθώριο από τις εποπτικές αρχές (ΕΚΤ/SSM) 6-9 μηνών,


 θα υποχρεωθούν οι ελληνικές τράπεζες εφόσον κάνουν χρήση της πρότασης της ΤτΕ για τη μείωση των "κόκκινων" δανείων.

Η παραπάνω προοπτική συνοδεύει την πρόταση της ΤτΕ και αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, κατά την παρουσίαση της πρότασης στην Κομισιόν την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προηγηθεί την Πέμπτη νέα παρουσίαση της πρότασης στον SSM, ενώ εντός των επομένων ημερών το σχέδιο της ΤτΕ θα παρουσιαστεί σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον.

Η πρόταση της ΤτΕ προχωρά παράλληλα με αυτήν του ΤΧΣ ώστε και οι δύο να είναι στη διάθεση των τραπεζών και αυτές να επιλέξουν κατά βούληση ποια εξ αυτών (ή και τις δύο) θα χρησιμοποιήσουν επικουρικά για την ταχύτερη αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αναφορικά με την πρόταση του ΤΧΣ που "τρέχει" με χρονικό προβάδισμα σε σχέση με αυτήν της ΤτΕ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός των ημερών η JP Morgan θα υποβάλει στο ΤΧΣ τις τελικές επεξηγήσεις της πρότασης που προβλέπει τη λειτουργία Asset Protection Scheme για τη μεταβίβαση NPLs 15 - 20 δισ. ευρώ, ώστε το σχέδιο να υποβληθεί στην DGComp στις 18 Φεβρουαρίου.


Η διαφορά των δύο προτάσεων έγκειται στο ότι η πρόταση του ΤΧΣ δίνει περιθώριο 2 - 3 ετών στις τράπεζες να χειριστούν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, αναλόγως των χαρτοφυλακίων, των αναγκών και των πλάνων τους. Από την άλλη, η πρόταση της ΤτΕ είναι εμπροσθοβαρής και προβλέπει πιο επιθετική μείωση των "κόκκινων" δανείων. Ως συνέπεια της επιθετικής μείωσης των NPEs, οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια από το τέλος του τρέχοντος έτους και το επόμενο, αφού τα εποπτικά τους κεφάλαια θα μειωθούν λόγω της χρήσης αναβαλλόμενου φόρου (οι τράπεζες θα κληθούν να διαγράψουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα αντιστοιχούν στις προβλέψεις των δανείων που θα μεταβιβαστούν στο SPV που προβλέπει το σχέδιο της ΤτΕ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η προοπτική κεφαλαιακών αναγκών δεν μπορεί να παρακαμφθεί, ωστόσο η ΕΚΤ φαίνεται ότι προτίθεται να δώσει στις τράπεζες περιθώριο 6-9 μηνών για την υλοποίηση των ΑΜΚ. Αυτές υπολογίζονται από 5 έως 8 δις. ευρώ, με μέση εκτίμηση τα 6 δις. ευρώ, ενώ η επίπτωσή τους στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα κινείται στις 3 μονάδες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τις παρουσιάσεις της πρότασης, η ΤτΕ αναφέρει ότι καμία από τις τράπεζες δεν θα βρεθεί με δείκτη κεφαλαίων κάτω από διψήφιο ποσοστό (προδιαγράφοντας δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10%, δεδομένου ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Pillar I είναι στο 8% και του Pillar II στο 12% - 12,5%).