Κέρδη 4 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα Κύπρου

Η τράπεζα το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών της δανείων με αποτέλεσμα ο δείκτης NPL να μειωθεί σημαντικά από 62% το 2017 στο 12% το 2018. 


Την εξυγίανση του ισολογισμού της αλλά και αυξημένα ετήσια κέρδη πέτυχε η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κύπρου κατά την οικονομική χρήση 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα, παράλληλα με τη διαδικασία εξυγίανσης του ισολογισμού της, κατά τη χρήση του 2018 πέτυχε κέρδη προ φόρων ύψους €4 εκ. σε σύγκριση με ζημιά €8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η τράπεζα το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών της δανείων με αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (NPL ratio) να μειωθεί σημαντικά από 62% το 2017 στο 12% το 2018.

Επισημαίνεται ότι όπως έγραψε το Euro2day.gr, το χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε σε εταιρία ειδικού σκοπού του Ομίλου η οποία ελέγχεται απευθείας από την Εθνική Τράπεζα .

Σημειώνεται ότι η συνολική κάλυψη των προβληματικών δανείων (συνυπολογιζομένων και των εξασφαλίσεων) υπερβαίνει κατά πολύ το 100%.


Οι συνολικές καθαρές χορηγήσεις στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκαν σε €261 εκ., μειωμένες κατά €233 εκ. σε σχέση με το τέλος του 2017 (η μείωση προκύπτει λόγω της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών δανείων). Αντίστοιχα οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν σε €587 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του 2017 και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα της Τράπεζας.

Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 44%στο τέλος του 2018.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, η τράπεζα είχε συνολικό δείκτη ιδίων κεφαλαίων 28,60%,που είναι από τους ψηλότερους της αγοράς και υπερβαίνει κατά πολύ τον ελάχιστο εποπτικά προβλεπόμενο. Το γεγονός αυτό,επιτρέπει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών της και μέσω αυτής, την στήριξη της κυπριακής οικονομίας, τονίζεται.