Κλιμακωτό επιτόκιο μεταξύ 1,75% έως 4,25% ή μέσο όρο 2,85%-3% προκρίνει η DGComp για το ελληνικό APS των τραπεζών

Με επιτόκια 2,85% με 3% στα 7 δισεκ. δυνητικά senior bond σημαίνει έξοδα εκ τόκων έως 210 εκατ ευρώ που αναλογεί σχεδόν στο 40% των δυνητικών εσόδων από τον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κλιμακωτό επιτόκιο που θα ξεκινάει από 1,75% και θα καταλήγει στο 4,25% θα περιλαμβάνει η πρόταση που τελικώς θα εγκρίνει η DGComp για το ελληνικό APS που αφορά συλλογική λύση στα προβληματικά δάνεια των τραπεζών με παροχή κρατικών εγγυήσεων.
Η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp πιθανότατα θα εγκρίνει τον Ιούλιο - θα περιμένει την νέα κυβέρνηση - την ελληνική πρόταση για το APS ή Ιταλικό μοντέλο.
Η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων από τις τράπεζες με παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό κράτος χωρίς όμως αυτό να θεωρείται κρατική βοήθεια state aid.
Το ελληνικό κράτος θα εγγυάται τα senior bond που θα εκδώσουν οι τράπεζες και εκτιμώνται σε 7 δισεκ. για σύνολο NPEs 20 δισεκ. ευρώ.
Το βασικό πρόβλημα που είχε ανακύψει είναι με τι επιτόκιο θα βαρύνονται οι εγγυήσεις που θα παρέχει το ελληνικό κράτος. 


Έχουν εξεταστεί διάφορα εναλλακτικά σενάρια, αλλά το πιθανότερο είναι το εξής.
Να διαμορφωθεί ένα κλιμακωτό επιτόκιο που θα ξεκινάει από 1,75% για να καταλήγει σε 4,25% για μακροπρόθεσμες περιόδους.
Ο μέσος όρος θα διαμορφώνεται κοντά στο 2,85% με 3%.
Η DGComp έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βρεθεί κάτω της Ιταλίας.
Το Ιταλικό CDS στα 5 χρόνια ανέρχεται στις 212 μονάδες βάσης ή 2,12% ενώ το ελληνικό CDS κινείται πέριξ της περιοχής των 329 μονάδων βάσης με 315 μονάδων βάσης.
Το βασικό στοιχείο του κλιμακωτού επιτοκίου είναι να τιμωρείται η τράπεζα που κρατάει χρόνια το ομόλογο που εγγυάται το ελληνικό κράτος.
Στόχος είναι η διακράτηση να μην ξεπερνάει τα 2 με 3 χρόνια.
Π.χ. το 4,25% επιτόκιο είναι άκρως αποθαρρυντικό και αφορά μακροπρόθεσμες περιόδους.
Ο στόχος είναι οι τράπεζες να μην δεσμεύονται για μεγάλα διαστήματα με την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού κράτους.
Με επιτόκια 2,85% με 3% στα 7 δισεκ. δυνητικά senior bond σημαίνει έξοδα εκ τόκων έως 210 εκατ ευρώ που αναλογεί σχεδόν στο 40% των δυνητικών εσόδων από τον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της επιδότησης δόσης δανείου που από προβληματικό καθίσταται ενήμερο