Κόκκινοι δανειολήπτες λένε όχι σε κουρέματα ως 80%!

Μόλις το 6% των πελατών της Eurobank που έλαβε επιστολή για ρύθμιση χρέους με μεγάλο κούρεμα, πριν πωληθεί η οφειλή του σε ξένο fund, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.


 Σε προηγούμενη προσπάθεια της τράπεζας το ποσοστό ήταν 2%... 

Με 90.144 επιστολές σε πελάτες της-κατόχους «κόκκινου» καταναλωτικού δανείου το οποίο είχε ενταχθεί στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο με τον κωδικό «Zenith», η Eurobank προσέφερε μεγάλα «κουρέματα» για να κλείσουν οι υποθέσεις. Ωστόσο τα αποτελέσματα, σύμφωνα με πληροφορίες από την τράπεζα, ήταν πενιχρά: Από τις 90.144 επιστολές και μετά από λεπτομερή διασταύρωση, τουλάχιστον οι 85.000 πελάτες επιβεβαίωσαν ότι τις παρέλαβαν. Από αυτούς ανταποκρίθηκαν μόλις οι 5.363 πελάτες, ήτοι ποσοστό 6%!


Με τις επιστολές αυτές οι πελάτες, αφενός, ενημερώνονταν για την πρόθεση της τράπεζας να προχωρήσει σε πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου και αφετέρου, καλούνταν να επικοινωνήσουν με αυτή, προκειμένου να διευθετήσουν οριστικά την οφειλή τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Στους όρους αυτούς περιλαμβανόταν και απομείωση (κούρεμα) της οφειλής σε ποσοστό έως 80% κατά μέσο όρο (οι επιστολές αυτές ήταν η τελευταία επικοινωνία, καθώς είχε προηγηθεί επικοινωνία γραπτώς άλλες τρεις φορές).


Υπενθυμίζεται ότι και στο πρώτο πακέτο δανείων καταναλωτικής πίστης χωρίς εξασφαλίσεις, που είχε πωλήσει η τράπεζα τo 2017, επίσης είχαν αποσταλεί 120.000 αντίστοιχες επιστολές με τις οποίες καλούνταν οι πελάτες να προσέλθουν για οριστική ρύθμιση της οφειλής τους, επίσης με σημαντική απομείωση που έφτανε έως και το 90%. Στην επικοινωνία εκείνη, από τις 120.00 παραλήπτες επιστολών ανταποκρίθηκε και προσήλθε να διευθετήσει την οφειλή του ένα ποσοστό μόλις 2%..