Κόντρα Συλλόγου ΤτΕ με τη διοίκηση για την πώληση ακινήτου - Έχει 'φαλιρίσει' η ΤτΕ;

Ο ΣΥΤΕ ερωτά αν η Διοίκηση της ΤτΕ επιλέγει ένα καινούριο δόγμα, πρώτα να αποφασίζει και μετά να εξηγεί τι εισηγείται...

Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Συλλόγου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΥΤΕ) και της διοίκησης, για την πώληση ακινήτου στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Ο ΣΥΤΕ καταγγέλει την προχειρότητα της όλης διαδικασίας η οποία δεν αρμόζει στο κύρος της Τράπεζας της Ελλάδος...

Μάλιστα, όπως αναφέρει, στην εισήγηση στο Γενικό Συμβούλιο για την πώληση του ακινήτου δεν επισυνάπτονται τα πρακτικά συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής και χωρίς να γνωστοποιείται αν υπήρξαν διαφωνίες μελών της επιτροπής;
"Αν τέτοιου είδους πρακτικές ακολουθούνται στο Γ.Σ, το ανώτερο όργανο της Τράπεζας, τι μήνυμα δίνεται στο προσωπικό και στα κατώτερα θεσμικά όργανά της;
Εκτός κι αν η Διοίκηση επιλέγει ένα καινούριο δόγμα, πρώτα να αποφασίζει και μετά να εξηγεί τι εισηγείται...", αναφέρει ο ΣΥΤΕ. 

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, εντός του μηνός Ιουνίου στέλεχος μεγάλης ξενοδοχειακής εταιρίας τηλεφώνησε σε υπηρεσία της Τράπεζας και παραπονέθηκε ότι επιχειρείται η πώληση του οικοπέδου χωρίς η εταιρία του να έχει δυνατότητα να πάρει μέρος στη διαδικασία, με αποτέλεσμα την εκ των υστέρων έναρξη διαδικασίας υποβολής έγγραφων προσφορών;
«Είναι δυνατόν να ξεκινούν τέτοιες διαδικασίες στο «μιλητό» και μόλις αυτό γίνεται αντιληπτό από ιδιώτες η διαδικασία να λαμβάνει θεσμική μορφή μέσω αγγελίας - παρωδία; 


Τι έπραξε η Διοίκηση για τη μη τήρηση της θεσμικής διαδικασίας εξαρχής;
Δεν θα έπρεπε να είχε παρέμβει και να διακόψει αυτή την εξωθεσμική διαδικασία, που πλήττει το κύρος της Τράπεζας και δημιουργεί σκιές; Δεν θα έπρεπε να είχε προκηρυχθεί άμεσα ανοικτή διαδικασία;», αναφέρει ο Σύλλογος.
Και όπως αποκαλύπτει, «η Τράπεζα ζήτησε από εταιρία εκτίμησης ακινήτων τον υπολογισμό της αξίας του οικοπέδου η οποία προσδιορίστηκε στις 10/6/2019 στο ποσό των 9.235.000 €. Στις 15/6/2019 το Γενικό Συμβούλιο σε συζήτηση που έγινε, έκρινε ότι δεν τίθεται ζήτημα πώλησης του οικοπέδου εν όψει και των αναμενόμενων θετικών εξελίξεων στο Ελληνικό.
Όμως αιφνιδιαστικά στις 20/6/2019 η Τράπεζα ζήτησε δεύτερη εκτίμηση από άλλη εταιρία,η οποία στις 26/6/2019 προσδιόρισε την τιμή του οικοπέδου σε 7.700.000 €, μείωση της τιμής κατά 15% σε 15 ημέρες. 

Η Τράπεζα δεν θα έπρεπε να διερευνήσει περαιτέρω την αξιοπιστία των εμφανώς αντικρουόμενων αποτελεσμάτων των δύο εκτιμήσεων οι οποίες έρχονται και σε πλήρη διάσταση με τη γενικότερη εικόνα της αγοράς;», αναφέρει ο Σύλλογος.
«Γιατί τέτοια βιασύνη; Μήπως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει... «φαλιρίσει» και δεν μας το λένε;
Ίσως το παραπάνω αποτελεί τη μοναδική εξήγηση γι' αυτή την βεβιασμένη ενέργεια.
Ο ΣΥΤΕ δεν αμφισβητεί τα νόμιμα δικαιώματα της Τράπεζας, ούτε είναι δογματικά αντίθετος στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της που προήλθαν από την ενσωμάτωση των ασφαλιστικών μας ταμείων σε αυτήν αλλά τα παραπάνω εγείρουν εύλογα ερωτηματικά για την εσπευσμένη πώληση.
Αδιαφανείς εξωθεσμικές διαδικασίες αλήστου προχειρότητας που διακυβεύουν το κύρος της Τράπεζας και πλήττουν την αξιοπιστία της δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μας βρουν αδιάφορους. 

Πολύ περισσότερο όταν αυτές αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία που, ναι μεν νόμιμα ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, ωστόσο έχουν προέλθει από το μόχθο και τους αγώνες πολλών γενεών Τραπεζοελλαδιτών συναδέλφων, οι οποίοι επένδυσαν σε μία προσπάθεια εξασφάλισης για ένα καλύτερο μέλλον στην κοινωνική ασφάλιση, τόσο τη δική τους όσο και των επόμενων γενεών, των δικών μας.

Ο Σύλλογος αγωνίζεται για να προστατεύσει το κύρος της Τράπεζας, την εικόνα της και την υπόληψή της, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τι αντανάκλαση έχει αυτό στη χώρα, στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε εμάς τους ίδιους ως εργαζόμενους. Καλεί δε τη Διοίκηση να αναστείλει άμεσα την διαδικασία πώλησης του οικοπέδου τουλάχιστον μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση», καταλήγει ο σύλλογος.