Λογαριασμός επικούρησης ΛΕΠΕΤΕ

Συνάδελφοι,

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και παράνομη στάση της Διοίκησης της ΕΤΕ, η οποία επέλεξε να μην προσκαλέσει τον ΣΕΠΕΤΕ στη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή 6.10.2017 στις 14:00, με θέμα «Ενημέρωση για το καυτό ζήτημα του ΛΕΠΕΤΕ». Στη συνάντηση παρίσταντο οι Σύλλογοι Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ., Συνταξιούχων και οι εκπρόσωποι του ΤΥΠΕΤ.

Η ανάλγητη στάση της Διοίκησης κορυφώθηκε, όταν δεν επέτρεψε την είσοδο στον εκπρόσωπο του ΣΕΠΕΤΕ, που ζήτησε να παραστεί στην ενημέρωση, για να εκπροσωπήσει τα μέλη του. Σημειώνουμε ότι δεν επρόκειτο για συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ (στην οποία κακώς δεν συμμετέχει ο ΣΕΠΕΤΕ, παρά το από 03/07/2007 αίτημά του), αλλά για μία ενημέρωση της Διοίκησης στους εκπροσώπους των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΕΤΕ με θέμα τον ΛΕΠΕΤΕ.

Και το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι: Τί είναι αυτό που μεθοδεύει η Διοίκηση για τον ΛΕΠΕΤΕ και ήθελε να ανακοινώσει στους άλλους Συλλόγους και που δεν έπρεπε να ακούσει από πρώτο χέρι ο εκπρόσωπος του ΣΕΠΕΤΕ;

Συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία θέλουμε να υπενθυμίσουμε στη Διοίκηση ότι ο ΛΕΠΕΤΕ δεν είναι ούτε Ταμείο, ούτε Οργανισμός, όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος στη δεύτερη απαράδεκτη επιστολή του, αλλά ένα πρωτοποριακό για την εποχή ίδρυσής του (1949) συνταξιοδοτικό FUND, σαν αυτά που λειτουργούν σήμερα σε όλες τις προηγμένες χώρες όλου του κόσμου.

Την εγγυητική ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ έχει από την ίδρυσή του η Εθνική Τράπεζα, η οποία υποχρεούται να καταβάλει την παροχή και στον τελευταίο δικαιούχο που προσλήφθηκε στην Τράπεζα μέχρι 31.12.2004. Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι για τα ελλείμματα που παρουσιάζει ο ΛΕΠΕΤΕ μετά το 2002, ούτε για την υπαγωγή των προσληφθέντων μετά την 01.01.2005 στο ΕΤΕΑΕΠ, που αποδυνάμωσε οικονομικά το λογαριασμό.

Ο ΣΕΠΕΤΕ, σε κάθε περίπτωση, θα προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών του, των υπολοίπων εργαζομένων στην ΕΤΕ και φυσικά των συνταξιούχων, που πλήρωναν και πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους. Εάν η Τράπεζα δεν κάνει λογική αποτύπωση των πραγμάτων και επιμένει στην ανάλγητη θέση της για υπαγωγή του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, ο ΣΕΠΕΤΕ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα καταθέσει αγωγές και μηνύσεις εναντίον όλων εκείνων που έχουν την ευθύνη και συνέβαλαν στη χρεοκοπία του ΛΕΠΕΤΕ, είτε αυτοί υπήρξαν μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής είτε σύμβουλοι επενδύσεων είτε μέλη των Διοικήσεων της ΕΤΕ, από το 2000 μέχρι σήμερα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ