Μάχη στην Alpha bank – Με ψήφους 5 προς 5 ή 6 προς 5 θα κριθεί ο CEO στις 29 Νοεμβρίου

Πραγματική μάχη στην Alpha bank για την θέση του CEO....


Σε μάχη εκτυλίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) στην Alpha bank στις 29 Νοεμβρίου 2018. 

Με βάση νεότερη προσέγγιση η μάχη μεταξύ δύο υποψηφίων Γιώργου Αρώνη αναπληρωτής CEO και Βασίλη Ψάλτη CFO θα κριθεί σε 5 προς 5 ψήφους ή 6 προς 5 ψήφους.
Γιατί μάχη;
Όπως έχει τονιστεί από τις 21 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ που είναι ο βασικός μέτοχος στην Alpha bank με 11% και προέκρινε μια υποψηφιότητα.
Γνωρίζουμε λοιπόν τι θα ψηφίσει το ΤΧΣ, ωστόσο η μάχη στην Alpha bank δεν τελειώνει με την ψήφο του Ταμείου. 


Γνωρίζουμε και τι θα ψηφίσει ο εκπρόσωπος του Qatar στην Alpha bank με ποσοστό περίπου 2%.
Με βάση ενδείξεις η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής.
Στην διαγωνιστική διαδικασία εκλογής CEO θα συμμετάσχουν και οι 3 υποψήφιοι δηλαδή Γιώργος Αρώνης αναπληρωτής CEO, Βασίλης Ψάλτης CFO και Σπύρος Φιλάρετος αναπληρωτής CEO όλοι στελέχη της Alpha bank.
Στις 29 Νοεμβρίου θα γίνει ξανά παρουσίαση και των 3 υποψηφίων και πρακτικά θα γίνουν δύο ψηφοφορίες. 


Η πρώτη ψηφοφορία θα αφορά 3 υποψηφίους.
Στην δεύτερη ψηφοφορία θα περάσουν οι 2 από τους 3 υποψηφίους δηλαδή ο Αρώνης και Ψάλτης.
Δεν είναι σαφές εάν θα ψηφίσει στην δεύτερη ψηφοφορία ο Φιλάρετος καθώς έχει και αυτό την σημασία του μάλλον θα ψηφίσει.
Με βάση ενδείξεις η μάχη στην Alpha bank είναι πραγματική μάχη με 5 προς 5 ή 6 προς 5 εφόσον ψηφίζει και ο Φιλάρετος.
Επίσης δεν είναι σαφές εάν σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου μετράει για διπλή.
Στο καταστατικό της Alpha bank δεν είναι σαφές εάν υπάρχει τέτοια ρήτρα.
Επίσης δεν είναι σαφές - σε εμάς τουλάχιστον - εάν η ψηφοφορία είναι μυστική ή φανερή.