Με δωροεπιταγές επιβραβεύονται οι υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου

Η πρακτική της Τράπεζας γίνεται εν μέσω της δυστοκίας που υπάρχει στην προώθηση νέων κλιμάκων και βαθμίδων μισθοδοσίας που ετοίμασε η Τράπεζα το 2017, λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε. 


Με δωροεπιταγές εκατοντάδων ευρώ για υπηρεσίες και προϊόντα προσπαθεί να επιβραβεύσει η Τράπεζα Κύπρου τους υπαλλήλους της, με στόχο να ενισχύσει την παραγωγικότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η διεύθυνση της Τράπεζας έχει αναθέσει σε διευθυντές τμημάτων και υπηρεσιών να παρέχουν μεταξύ άλλων σε μέλη του προσωπικού διάφορα δώρα ως εκτίμηση της καθημερινής προσφοράς τους στην τράπεζα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δώρα είναι σε μορφή κουπονιών για υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρουν χρεώστες ή πελάτες της Τράπεζας.

Οι υπάλληλοι που επιλέγονται για να τύχουν ανταμοιβής αξιολογούνται από τους τμηματάρχες ή τους διευθυντές τους και το κύριο κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη, όπως υποστηρίζει η τράπεζα, είναι η αποδοτικότητα (efficiency) και η αποτελεσματικότητά τους (effectiveness), με βάση τα καθήκοντα που εκτελούν.


Η πρακτική της Τράπεζας γίνεται εν μέσω της δυστοκίας που υπάρχει στην προώθηση νέων κλιμάκων και βαθμίδων μισθοδοσίας που ετοίμασε η Τράπεζα το 2017, λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε.

Η διεύθυνση της BOCH ξεκίνησε επιλεκτικά την πρακτική παροχής «δώρων» προς μέλη του προσωπικού της από τις αρχές του έτους και τα οποία εντάσσονται σε μία πρακτική ανταμοιβής και κινήτρων.

Η ΕΤΥΚ έχει κατά καιρούς εκφράσει την αντίθεσή της, όχι για την παροχή οικονομικών κινήτρων ή δώρων προς το προσωπικό, αλλά με τον τρόπο που η Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζει το πρόγραμμα αναγνώρισης των υπαλλήλων της.

Η συντεχνία είχε εκδώσει εγκύκλιο προς τα μέλη της ευθύς μετά που η τράπεζα άρχισε να παραχωρεί «δώρα» σε μερίδα του προσωπικού, επικρίνοντας τη διεύθυνση ότι εφαρμόζει αδιαφανείς διαδικασίες.


«Επιβραβεύει επιλεκτικά, κατά το δοκούν και με μυστικοπάθεια συναδέλφους, με την παραχώρηση δωροεπιταγών ή μισθολογικών αυξήσεων», υποστήριξε στην εγκύκλιό της η ΕΤΥΚ.

Η Τράπεζα Κύπρου, δια του εκπροσώπου της, ανέφερε στη StockWatch ότι τα κίνητρα που παρέχει η τράπεζα δεν είναι κουπόνια δώρων, ούτε χριστουγεννιάτικα δώρα.

Πρόκειται, είπε, για ένα ευρύτερο μέρος ενός προγράμματος επιβράβευσης, το οποίο έχει πολλές επιπλέον παραμέτρους, πέραν των δώρων. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό δεν έχει τη στήριξη μεγάλης μερίδας του προσωπικού. Υπάλληλοι διατυπώνουν επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία των κριτηρίων και της αξιολόγησης που κάνουν οι διάφοροι διευθυντές τμημάτων ή υπηρεσιών.
Επισημαίνουν ότι υιοθετήθηκε μία διαδικασία, χωρίς να θεσμοθετηθούν κατόπιν επισταμένης μελέτης, αντικειμενικά, διαφανή και μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία να τύχουν αποδοχής και από την οργάνωση των εργαζομένων.