Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι CEO των τραπεζών; - Προσελήφθη σύμβουλος στην Alpha

Στην Εθνική τράπεζα η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης nomination committee δεν έχει ακόμη ψηφίσει

 καθώς το ΤΧΣ την Τρίτη 17 Ιουλίου που συνεδριάζει έχει ζητήσει να ενημερωθεί για την διαδικασία αξιολόγησης και τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη.Με αφορμές την διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης διευθύνοντος συμβούλου στην Εθνική και Alpha bank το μείζον θέμα που απασχολεί την ελληνική αγορά είναι οι αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης (nomination committee) με ποια κριτήρια επιλέγουν τον διευθύνοντα σύμβουλο;
Στην Εθνική η διαδικασία βρίσκεται στην τελική φάση.
Στην Alpha bank η διοίκηση ανέθεσε σε διεθνή οίκο - όχι την Egon Zehnder η οποία ανέλαβε την Εθνική τράπεζα - ώστε να διερευνήσει τους υποψηφίους για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Alpha bank.
Τον Σεπτέμβριο 2018 θα ξεκινήσει ανάλογη διαγωνιστική διαδικασία για την θέση του Προέδρου της Eurobank που όπως έχει αναφερθεί θα είναι έλληνας και όχι Ιρλανδός.
Αυτό που χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής είναι τα κριτήρια επιλογής του διευθύνοντος συμβούλου.
Δεν μπορεί 5 μέλη οι περισσότεροι ξένοι να αποφασίζουν ποιοι θα είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι χωρίς να είναι γνωστά, ξεκάθαρα τα κριτήρια.
Επίσης για να είναι απόλυτα διαφανής η διαδικασία θα πρέπει να ανακοινώνονται και οι βαθμολογίες των κριτηρίων που τίθενται. 


Στην Εθνική τράπεζα η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης nomination committee δεν έχει ακόμη ψηφίσει καθώς το ΤΧΣ την Τρίτη 17 Ιουλίου που συνεδριάζει έχει ζητήσει να ενημερωθεί για την διαδικασία αξιολόγησης και τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη. 


Τα κριτήρια αξιολόγησης της Εθνικής τράπεζας ήταν
-Κριτήριο ικανότητας μετασχηματισμού της τράπεζας
-Κριτήριο αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων
-Κριτήριο επιρροής στην κοινωνία και στο τραπεζικό σύστημα
-Κριτήριο εμπειρίας διοίκησης
-Κριτήριο γνώσεων και ηγετικών ικανοτήτων
-Κριτήριο κύρους στην πελατεία και εξωστρέφειας
-Κριτήριο να γνωρίζει την τράπεζα που θα διοικήσει
Με βάση ορισμένες ενδείξεις περίπου 10 είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του διευθύνοντος συμβούλου.
Στην Εθνική τράπεζα υπάρχουν δύο υποψήφιοι μια εσωτερική λύση και μια εξωτερική λύση.
Οι δύο λύσεις που προκρίνονται για την Εθνική τράπεζα αποτελούν μήλον της έριδος και όπως έχουμε αναλύσει σε άλλο ρεπορτάζ πρέπει να αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ βασικού μετόχου και διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής τράπεζας. 


Για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου έχουν επιλεχθεί
1)μια εσωτερική λύση ένα στέλεχος που βρίσκεται επί 20 χρόνια στην Εθνική κυρίως σε ρόλο οικονομολόγου και υπεύθυνου αναλύσεων για χρόνια που μετεξελίχθηκε σε επικεφαλής των NPLs και αναπληρωτής CEO, άνθρωπος ήπιων τόνων και γνώστης της Εθνικής.
2)Η εξωτερική λύση είναι κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης που μεγάλη ιστορία και ισχυρή προσωπικότητα που στην φιλοσοφία του είναι οι άμεσες, γρήγορες λύσεις ενώ είναι μεγάλης αποδοχής από τον επιχειρηματικό κόσμο.
3)Υπάρχει και μια 3η επιλογή έλληνας τραπεζίτης εξ Αμερικής ο οποίος λέει ότι αποτελεί την τρίτη υποψηφιότητα.
Το όνομα του είχε συνδεθεί με την θέση του CEO στο ΤΧΣ που όμως δεν πήγε τελικώς.
Πρακτικά οι λύσεις είναι δύο η εσωτερική λύση και η εξωτερική λύση.
Θα πρέπει η 5μελής ομάδα αξιολόγησης nomination committee δια μέσω του Προέδρου της Εθνικής τράπεζας Κώστα Μιχαηλίδη να ενημερώσει την Τρίτη 17 Ιουλίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι και ο βασικός μέτοχος της Εθνικής τράπεζας με 40,36%.
Το ΤΧΣ έχει ζητήσει επίσημα ενημέρωση για την μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί από το nomination committee της Εθνικής τράπεζας για να διαπιστώσει με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι υποψήφιοι και ποια βαθμολογία παίρνουν. 


Το ΤΧΣ ζήτησε να ενημερωθεί για την διαδικασία επειδή έχει την αίσθηση ότι η επιλογή δεν έχει γίνει με πρέποντα κριτήρια αξιολόγησης αλλά ότι ελήφθησαν άλλες παραδοχές ξένες ως προς την διαδικασία....
Να σημειωθεί - όπως υποστηρίζουν ορισμένες πηγές - ότι κατά τις δύο συνεντεύξεις των δύο υποψηφίων για CEO στην Εθνική τράπεζα οι διαφορές μεταξύ των δύο ήταν μεγάλες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από την επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής M. Okland.
Και οι δύο υποψήφιοι είναι αξιόλογες προσωπικότητες όμως η μια λύση με βάση τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί υπερέχει...
Αυτή την υπεροχή όμως το nomination committee είτε δεν την διέγνωσε, είτε την απέκρυψε.
Προς όφελος της διαφάνειας και μετά την παρουσίαση των κριτηρίων στο ΤΧΣ στον βασικό μέτοχο θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη να ανακοινώνονταν τα κριτήρια και οι βαθμολογίες των δύο υποψηφίων.
Δεν μπορεί να αποφασίζουν για την τύχη των ελληνικών τραπεζών μέλη επιτροπών που δεν ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα.
Η Εθνική τράπεζα έχει δύο υποψηφίους - η 3η υποψηφιότητα έλληνας εξ Αμερικής δεν έχει πιθανότητες - ωστόσο επειδή η τράπεζα βρίσκεται σε μεταβατική φάση δεν χρειάζεται πειραματισμούς αλλά γενναίες και καθαρές λύσεις.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής πρέπει να είναι ένα πρόσωπο κύρους, μεγάλης αποδοχής από το ελληνικό επιχειρείν και το ελληνικό banking, να είναι τραπεζίτης που η αγορά θα του δείξει εμπιστοσύνη άμεσα.

Τι θα συμβεί στην Alpha bank

Η Alpha bank έχει αναθέσει σε οίκο του εξωτερικού που αναλαμβάνει τις αξιολογήσεις στελεχών να διερευνήσει εντός και εκτός Ελλάδος υποψηφίους για CEO στην τράπεζα.
Δυνητικά οι υποψήφιοι από το εσωτερικό της Alpha bank είναι τρεις ωστόσο μπορεί να υπάρξουν και εξωτερικοί υποψήφιοι για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Όπως και στην Εθνική τράπεζα έτσι και στην Alpha bank θα πρέπει η τραπεζική αγορά και οι επενδυτές να γνωρίζουν τα κριτήρια επιλογής.
Με ποια κριτήρια θα επιλεγεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alpha bank;
Τα κριτήρια και οι βαθμολογίες πρέπει να γίνουν γνωστά, δεν μπορεί σε ένα τόσο σοβαρό θέμα να υπάρχει συσκότιση.
Με βάση την λογική το πιθανότερο σενάριο είναι στην Alpha bank να υπάρξει εσωτερική λύση καθώς διαθέτει ισχυρό οπλοστάσιο στελεχών ο όμιλος.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα μετά τα μέσα Αυγούστου λογικά θα επιλεγεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος στην Alpha bank.
H είχε αναφέρει σε ανάλυση του το bankingnews στις 14 Ιουλίου 2018 


Για μια ακόμη φορά η Εθνική τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία ρήξης με επίκεντρο την εκλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου.


Ο βασικός μέτοχος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 40,36% αντιλαμβάνεται διαφορετικά την διαδικασία εκλογής διευθύνοντος συμβούλου σε σχέση με ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής τράπεζας.
Στο παρελθόν είχε υπάρξει σύγκρουση για το ζήτημα του προέδρου όπου τελικώς το ΤΧΣ είχε προκρίνει άλλο πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο προέκρινε άλλο πρόεδρο τον Παναγιώτη Θωμόπουλο εν προκειμένω...και ενώ κέρδισε αρχικά το διοικητικό συμβούλιο....στο τέλος κέρδισε ο βασικός μέτοχος.
Κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει ότι η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να δίνει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο...αλλά στην πράξη ο ισχυρός πυλώνας μιας εταιρίας είναι ο βασικός μέτοχος.
Και έτσι πρέπει να είναι ο βασικός μέτοχος βάζει τα λεφτά οι άλλοι απλά πληρώνονται για να λειτουργεί η τράπεζα υγιώς.


Να θυμίσουμε σε όσους έχουν επιλεκτική μνήμη - που θυμούνται όποτε τους συμφέρει την εταιρική διακυβέρνηση - ότι στην τράπεζα Πειραιώς ο μέτοχος με 9,23% προκάλεσε μια χαοτική κατάσταση και στο τέλος επιβλήθηκε.
Το bankingnews θα αναλύσει όχι μόνο τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρασκήνιο αλλά κυρίως θα εστιαστεί στο πως μπορεί να αποτραπεί η ρήξη στην Εθνική τράπεζα με τον βασικό μέτοχο.
Πρωτίστως για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου υποψήφιοι είναι μια εσωτερική λύση από την Εθνική τράπεζα και μια εξωτερική λύση τραπεζίτης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Έχει εμφανιστεί και μια 3η εξωτερική λύση έλληνας τραπεζικό στέλεχος εξ Αμερικής - είχε κάποια σχέση στο παρελθόν με το ΤΧΣ - αλλά παραμένει εκτός διαδικασίας
Καθοριστικής σημασίας η συνεδρίαση του ΤΧΣ την Τρίτη 17 Ιουλίου
Την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 συνεδριάζουν η εκτελεστική επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος είχε προβεί σε ανακοίνωση πριν λίγες ημέρες προειδοποιώντας ορισμένους παράγοντες της Εθνικής - φωτογράφιζε τον πρόεδρο και όχι μόνο - ότι δεν ακολουθούν τις ορθές διαδικασίες και ζητούσαν να πληροφορηθούν τις διαδικασίες εκλογής διευθύνοντος συμβούλου στην Εθνική τράπεζα.
Στην ανακοίνωση ανέφερε «Το Ταμείο αναμένει από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (Nomination Committee) μια σαφή περιγραφή της διαδικασίας και των μέχρι τώρα ενεργειών της.
Βάσει των πληροφοριών αυτών που θα εξεταστούν ενδελεχώς, τα διοικητικά όργανα του ΤΧΣ θα συμβουλεύσουν αναλόγως τον εκπρόσωπο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της τραπέζης»


Συνολικά 7 θα ψηφίσουν στο Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ
Η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από 3 μέλη εισηγείται και ο διευθύνων σύμβουλος μαζί με το 6μελές Γενικό Συμβούλιο αποφασίζουν συνολικά ψηφίζουν 7.
Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 συνεδρίασε το nomination committee (επιτροπή αξιολόγησης) της Εθνικής τράπεζας υπό την Marianne Okland όπου παρουσιάστηκαν οι δύο υποψηφιότητες για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Αν και δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία επειδή ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στην Εθνική Χριστόφορος Κουφαλιάς ζήτησε να υπάρξει ομόφωνη απόφαση.
Κατά την παρουσίαση των θέσεων των μελών του nomination committee (επιτροπή αξιολόγησης) της Εθνικής τράπεζας θα μπορούσε κανείς να διαγνώσει ότι η πλειοψηφία των μελών ήταν υπέρ της εσωτερικής λύσης για την θέση του διευθύνοντα συμβούλου αλλά ψηφοφορία δεν έγινε.
Ωστόσο επειδή το ΤΧΣ ζήτησε ομόφωνη απόφαση και επειδή δεν είχαν συνεδριάσει τα αρμόδια όργανα πάγωσε η διαδικασία και πλέον το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στις κρίσιμες συνεδριάσεις των αρμόδιων οργάνων του βασικού μετόχου του ΤΧΣ.
Στις 17 Ιουλίου λοιπόν συνεδριάζουν Εκτελεστική Επιτροπή που εισηγείται και Γενικό Συμβούλιο που αποφασίζει.
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Κώστας Μιχαηλίδης επωμίζεται μια μεγάλη ευθύνη ώστε να αποτραπεί η ρήξη καθώς ο κίνδυνος να συγκρουστούν ΤΧΣ και Εθνική τράπεζα και όλο αυτό το σκηνικό χάους να οδηγηθεί στην Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουλίου είναι πολύ μεγάλος.
Όπως όλοι κατανοούν το ΤΧΣ με 40,36% εάν οδηγηθεί σε ρήξη και φθάσουν οι εμπλεκόμενοι μέχρι την Γενική Συνέλευση το αποτέλεσμα θα είναι πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου να αποπεμφθούν από τον βασικό μέτοχο.
Κανείς δεν θέλει αυτό το χάος, ούτε η Εθνική, ούτε το ΤΧΣ, ούτε συνολικά η αγορά που παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις.

Ποια είναι η λύση ώστε να αποτραπεί το χάος

Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να αποτραπεί το χάος στην Εθνική τράπεζα.
Την ημέρα που θα συνεδριάσει το ΤΧΣ στις 17 Ιουλίου ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας - για τον οποίο βγήκε η ανακοίνωση του ΤΧΣ - θα πρέπει να παρουσιάσει στο Ταμείο την μέχρι τώρα διαδικασία.
Το Ταμείο θα αποφασίσει και ίσως ψηφίσει και για ποια από τις δύο υποψηφιότητες προκρίνει δηλαδή την εσωτερική λύση που προέρχεται από το εσωτερικό της Εθνικής ήπιας στρατηγικής ή την εξωτερική λύση που είναι νυν έλληνας τραπεζίτης υψηλού κύρους.
Εάν στις 17 Ιουλίου το ΤΧΣ προκρίνει ποιον θέλει για διευθύνοντα σύμβουλο, τότε θα πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Εθνικής τράπεζας Κώστα Μιχαηλίδη και εν συνεχεία ο πρόεδρος της τράπεζας να ενημερώσει nomination committee και διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής.
Η πρόταση του Ταμείου πρέπει να γίνει ξεκάθαρα σεβαστή είναι ο βασικός μέτοχος με 40,36% στην Εθνική και όλο το διοικητικό συμβούλιο είναι υπόλογο.
Εάν το Ταμείο προκρίνει την εσωτερική λύση, ο υποψήφιος της εξωτερικής λύσης θα πρέπει να αποσυρθεί.
Εάν το ΤΧΣ προκρίνει την εξωτερική λύση τότε ο υποψήφιος της εσωτερικής λύσης επίσης πρέπει να αποσύρει την υποψηφιότητα του.
Πάντως ειδικά για τον υποψήφιο της εσωτερικής λύσης για την θέση του CEO στην Εθνική...η στάση του βασικού μετόχου έχει βαρύνουσα σημασία.
Εάν το ΤΧΣ προκρίνει την εξωτερική λύση θα σημαίνει ότι δεν εγκρίνει την εσωτερική λύση οπότε πρέπει να αποσυρθεί.

Πως θα ψηφίσει το ΤΧΣ;

Στην κρίσιμη συνεδρίαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 17 Ιουλίου υπάρχουν 4 τάσεις.
Η τάση των εκπροσώπων του δημοσίου
Η τάση της διοίκησης
Η τάση των ξένων μελών του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ
Η τάση των εκπροσώπων της ΤτΕ
Η αναφορά σε αυτές τις 4 τάσεις δεν γίνεται τυχαία σε καμία περίπτωση.
Ειδικά στην στάση των εκπροσώπων της ΤτΕ σημασία πρέπει να δοθεί στον Ξηρουχάκη που είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και στον Σπηλιωτόπουλο που είναι μέλος στο Γενικό Συμβούλιο.
Η στάση τους θα δείξει και τι γραμμή έχουν πάρει από την διοίκηση της ΤτΕ υπό τον Γιάννη Στουρνάρα.

Τι δεν πρέπει να κάνουν ο Κώστας Μιχαηλίδης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής τράπεζας;
Σίγουρα αυτό που δεν πρέπει να κάνουν είναι να έρθουν σε σύγκρουση με τον βασικό μέτοχο.
Η απόφαση του ΤΧΣ θα πρέπει να γίνει σεβαστή, όποιος δεν θέλει να την κάνει σεβαστή πρέπει να παραιτηθεί.
Εάν το Ταμείο ταχθεί υπέρ της εξωτερικής λύσης για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Εθνική τράπεζα τότε ο Μιχαηλίδης και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συναινέσουν και ο εσωτερικός υποψήφιος να αποσυρθεί από την διαδικασία.
Εάν το Ταμείο ταχθεί υπέρ της εσωτερικής λύσης, τότε ο τραπεζίτης ο εκτός Εθνικής υποψήφιος θα πρέπει να αποσυρθεί.

Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η ηρεμία και να αποτραπεί το χάος στην Γενική Συνέλευση της Εθνικής τράπεζας στις 26 Ιουλίου.

Τα ερωτήματα

Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής τράπεζας αλλά και ο Πρόεδρος της Εθνικής τράπεζας θα πρέπει να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα
1)Γιατί στις μεγάλες αποφάσεις που αφορούν τα διοικητικά υπάρχει ρήγμα και ρήξη με τον βασικό μέτοχο;
2)Γιατί εδώ και εβδομάδες κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Μιχαηλίδης ως μη εκτελεστικός πρόεδρος προσπαθεί να έχει ρόλο και λόγο στην Εθνική τράπεζα και για τον λόγο αυτό θέλει την εσωτερική λύση;
3)Γιατί ενώ όλοι υποστήριξαν τον Λεωνίδα Φραγκιαδάκη για CEO στην Εθνική εν συνεχεία τον καθαίρεσαν;


Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την καθαίρεση του Φραγκιαδάκη;
4)Η εσωτερική λύση που είναι ο τραπεζίτης ήπιων τόνων βρίσκεται κοντά 20 χρόνια στην Εθνική τι θα κάνει στο μέλλον για να αλλάξει την στρατηγική που δεν έκανε τα τελευταία 20 χρόνια;
5)Η εξωτερική λύση εάν προκριθεί πως θα καταφέρει να πετύχει συνοχή και εσωτερική ηρεμία;
6)Για τα πολλά λάθη που έχουν γίνει στην Εθνική το διοικητικό συμβούλιο είναι αδιάφορο, δεν έχει καμία συμμετοχή;
Το διοικητικό συμβούλιο έχει κάνει αυτοκριτική;
7)Τι χρειάζεται τελικά η Εθνική τράπεζα μια δυναμική λύση ή μια λύση ήπιων προσεγγίσεων;