Μεγάλα περιθώρια ανόδου στις τράπεζες βλέπει η Axia

Οι ελληνικές τράπεζες θα διαχειριστούν το μεγάλο ύψος των NPEs χωρίς αυξήσεις κεφαλαίου, εκτιμά ο οίκος.


 Οι προϋποθέσεις και οι ανησυχίες των επενδυτών. Γιατί προτιμά Εθνική και Eurobank. Ποιες είναι τώρα οι τιμές-στόχοι.

Οι πιέσεις για τις ελληνικές τράπεζες συνεχίζονται, καθώς δίνουν μάχη με το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της χαμηλής κερδοφορίας στο σύστημα, επισημαίνει η Axia σε ανάλυσή της για τον κλάδο.

Ωστόσο, η Axia πιστεύει ότι οι τράπεζες θα διαχειριστούν την κατάσταση χωρίς ενέργειες «αραίωσης» (dilution) των κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να παράγουν ισχυρά κέρδη προ προβλέψεων και να τα διοχετεύσουν στο ξεκαθάρισμα του ισολογισμού.

Η ικανότητα διαχείρισης των NPEs κυμαίνεται μεταξύ των τραπεζών, αναλόγως των επιπέδων κάλυψης και της παραγωγής κερδών.


Με βάση το συντηρητικό σενάριο του οίκου, η Εθνική και η Eurobank αναμένεται να έχουν καλύτερες επιδόσεις (λόγω των υψηλότερων δεικτών κάλυψης και των συγκριτικών αναγκών μείωσης των NPEs), με την Alpha να ακολουθεί και αμέσως μετά την Πειραιώς.

Επιπροσθέτως, η ευρύτερη εικόνα για τις τράπεζες είναι καλύτερη, με μειωμένα προφανή ρίσκα στο πολιτικό και τραπεζικό περιβάλλον, σε σχέση με 12 ή 18 μήνες πριν.

Σε κάθε περίπτωση, ο οίκος θεωρεί ότι «έχουμε εισέλθει στη στιγμή της αλήθειας,όπου, ιδίως μετά τις αλλαγές στο νομοθετικό περιβάλλον, οι τράπεζες δεν έχουν πλέον δικαιολογίες να μην εκτελέσουν το σχέδιό τους».

Οι τραπεζικές αποτιμήσεις αναμένεται να παραμείνουν πιεσμένες καθώς η αγορά αναπροσαρμόζει χαμηλότερα τις προβλέψεις για τα κέρδη τους. Ο οίκος βλέπει ανοδικό περιθώριο για τις τράπεζες, αλλά επίσης διαπιστώνει και τη νευρικότητα των επενδυτών για το προφίλ ρίσκου/απόδοσης του κλάδου. Σημειώνει ότι παραμένει προσεκτικά αισιόδοξος για τον κλάδο, ενώ παρακολουθεί στενά την εκτέλεση των πλάνων από τις τράπεζες.

Ειδικότερα, διατηρεί σύσταση "buy" και για τις τέσσερις μετοχές, δίνοντας τιμή-στόχο για την Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,69% στα 2 ευρώ (περιθώριο ανόδου 73% από τα τρέχοντα επίπεδα), για τη Eurobank στα 1,07 ευρώ (περιθώριο 113%), για την Εθνική στα 2,34 ευρώ (περιθώριο 49%) και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,51 ευρώ (περιθώριο 115%).

Οι ανησυχίες

Όπως αναφέρει ο οίκος, οι μετοχές των τραπεζών παραμένουν πιεσμένες καθώς υπάρχουν ακόμη ανησυχίες για:

-την ικανότητα των τραπεζών να διαχειριστούν πιο δύσκολους στόχους μείωσης των NPEs το 2020 και το 2021.

-την αναμενόμενη χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών σε συνδυασμό με

-τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Σημειώνει ωστόσο ότι μεγάλα ρίσκα του παρελθόντος, όπως το πλήγμα από το IFRS9, τα αποτελέσματα του stress test και η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα, δεν υπάρχουν πλέον και ως εκ τούτου, έχει βελτιωθεί η ορατότητα και το περιβάλλον δεν είναι τόσο εχθρικό.

Τα NPEs και το SREP

O οίκος αναμένει ότι οι τράπεζες θα έλθουν σε συμφωνία με τον SSM για τη μείωση των ΝPEs την περίοδο 2020-2021. Αναμένει δε ότι το ύψος των NPEs θα μειωθεί περίπου στα 35 δισ. το 2021, καταγράφοντας μείωση 50% σε σχέση με τα επίπεδα που ανακοινώθηκαν με τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Η Axia αναμένει ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση στις απαιτήσεις εποπτικών κεφαλαίων, κατά 0,625%, θεωρώντας ότι η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) δεν αποτελεί μεγάλο ρίσκο για τις τέσσερις τράπεζες