Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην ελληνική τραπεζική αγορά από ξένους και εγχώριους επενδυτές, μέσω της προς πώληση Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ernst & Young που έχει αναλάβει το διαγωνισμό πώλησης της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, της CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και της Laiki Factors & Forfeiters, ενδιαφέρον για την απόκτησή τους εκδήλωσαν συνολικά 13 επενδυτές.

Πρόκειται για θυγατρικές της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου που τέθηκε προς ειδική εκκαθάριση το 2013, μετά το κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο.

Η πρώτη ηλεκτρονική τράπεζα

Όποιος αποκτήσει την Επενδυτική Τράπεζα θα διαθέτει πλήρη τραπεζική άδεια για δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ο νέος ιδιοκτήτης θα επιχειρήσει να μετατρέψει την Επενδυτική Τράπεζα στην πρώτη αμιγώς ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία θα προωθεί τις υπηρεσίες της κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό θα δίνει έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πελάτες της, κυρίως μέσω έξυπνων κινητών συσκευών.

Η ανακοίνωση

Όπως ανακοίνωσε η Ernst & Young που τρέχει το διαγωνισμό πώλησής τους, κατόπιν της αξιολόγησης των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές, στην παρούσα φάση της διαδικασίας, υπάρχουν 13 επενδυτές, οι οποίοι επιλέχθηκαν για τη φάση υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών.

Οι προαναφερόμενοι επενδυτές προέρχονται κυρίως από τον διεθνή χώρο και ανάμεσα στους ενδιαφερομένους υπάρχει καλή αναλογία μεταξύ εταιρειών επενδύσεων (funds), τραπεζικών ιδρυμάτων και ομίλων επιχειρήσεων (conglomerates).

Σημειώνεται ότι η Επενδυτική Τράπεζα διαθέτει υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, χαμηλούς δείκτες καθυστερήσεων, μικρό δίκτυο καταστημάτων και ιδιαίτερα καταρτισμένο προσωπικό, με ειδίκευση στην επενδυτική τραπεζική