Μείωσαν τα ποσοστά τους στην Eurobank οι CGC και RWC

Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχαν έμμεσα η The Capital Group Companies και η RWC Asset Advisors, 


κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank. 

Σε 4,1993% μειώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της "The Capital Group Companies" (CGC) στην Eurobank, ενώ της RWC κατήλθε στο 3,39%, σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις της Eurobank.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό εχθές, αύξησαν τα ποσοστά τους στην τράπεζα Fairfax και Pimco.


Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά την CGC, η Eurobank γνωστοποίησε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «CGC»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank,περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,1993%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 155.757.151 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία CGC, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,2591%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 155.757.151 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.