Μετά την Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει o διαγωνισμός για τον νέο CEO της Εθνικής – Τι αποφασίστηκε για Ασφαλιστική;

Με βάση τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και την εμπειρία από ανάλογες περιπτώσεις αρχές Φθινοπώρου θα πρέπει να αναμένεται ο νέος διευθύνων σύμβουλος.Μετά την Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου.
Σε αυτή την χρονική φάση και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο Παύλος Μυλωνάς ο οποίος σε συνεργασία με τον πρόεδρο της τράπεζας Μιχαηλίδη θα τρέξουν την διαγωνιστική διαδικασία.
Πάντως φαίνεται πολύ πιθανό υποψήφιος και για την «σταθερή» θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής θα είναι και ο Π. Μυλωνάς.
Με βάση τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και την εμπειρία από ανάλογες περιπτώσεις αρχές Φθινοπώρου θα πρέπει να αναμένεται ο νέος διευθύνων σύμβουλος. 


Τι αποφασίστηκε για την Εθνική Ασφαλιστική

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2018 αποφασίστηκε να επαναξιολογηθεί όλη η διαδικασία πώλησης ενώ η πιθανότητα παράτασης έως το τέλος του 2018 δεν αποκλείστηκε.