Μεταξύ 9-14/11 ΔΣ και  έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Alpha bank…για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις και πληροφορίες για την εξέλιξη της διαδικασίας, τις ισορροπίες, τις τάσεις αλλά... ακόμη...δεν θα αποκαλύψουμε το ενδιαφέρον παρασκήνιο.


Μεταξύ 9 και 14 Νοεμβρίου 2018 αναμένεται να οριστικοποιηθεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alpha bank με την σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου που θα εκλέξει το νέο CEO. 

Θα ακολουθήσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σε επόμενη φάση για να επικυρώσει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο και την δομή του διοικητικού συμβουλίου.


Οι υποψήφιοι είναι οι εξής

Γιώργος Αρώνης αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Alpha bank
Βασίλης Ψάλτης οικονομικός διευθυντής της Alpha bank
Σπύρος Φιλάρετος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Alpha bank
Οι παράγοντες κλειδιά που θα καθορίσει την τελική έκβαση μιας αμφίρροπης μάχης είναι
1)Εάν τα εκτελεστικά μέλη θα ψηφίσουν για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο
2)Τι θα κάνουν πως θα συνταχθούν οι ξένοι του διοικητικού συμβουλίου της Alpha bank.
3) Το nomination committee η Επιτροπή Αξιολόγησης της Alpha bank θα εισηγηθεί τον ένα από τους τρεις υποψηφίους στο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει ή το nomination committee θα παρουσιάσει και τους τρεις υποψηφίους στο διοικητικό συμβούλιο για να αποφασίσει το 12μελές διοικητικό συμβούλιο;


Αυτές οι τρεις παράμετροι, για όσους παρακολουθούν στενά - έως πολύ στενά - τις εξελίξεις στην Alpha bank είναι καθοριστικής σημασίας.
Στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha bank συμμετέχουν 12 μέλη πλην του Γιάννη Κωστόπουλου που ούτως ή άλλως δεν ψηφίζει εκ των οποίων 6 ξένοι και 6 έλληνες.
Οι έλληνες φαίνεται ότι έχουν διαμορφώσει μια στρατηγική και μαζί με τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ στο διοικητικό συμβούλιο.


Το βασικό ερώτημα είναι εάν τα εκτελεστικά μέλη ψηφίζουν ή όχι, θα ακολουθηθεί το μοντέλο Εθνικής ή κάποια παραλλαγή αυτού του σεναρίου;
Εάν ψηφίσουν όλοι κανονικά τότε η μάχη θα είναι αμφίρροπη.
Εάν δεν ψηφίσουν οι εκτελεστικοί του ΔΣ που είναι συνολικά 4 εκ των οποίων οι δύο υποψήφιοι τότε επίσης θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις και πληροφορίες για την εξέλιξη της διαδικασίας, τις ισορροπίες, τις τάσεις αλλά... ακόμη...δεν θα αποκαλύψουμε το ενδιαφέρον παρασκήνιο.