Μεταξύ Fortress και Elliot η μάχη για το Symbol 1,6 δισ NPEs της Εθνικής

Η Εθνική τράπεζα αναμένεται να πάρει τιμήματα που θα κινηθούν μεταξύ 260 και 300 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν στο 30% της ονομαστικής αξίας πλην των τόκων υπερημερίας.


Μεταξύ Fortress και Elliot θα δοθεί η μάχη για το Symbol 1,6 δισ NPEs της Εθνικής τράπεζας που αφορά προβληματικά επιχειρηματικά δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις ακίνητα.
Το πραγματικό καθαρό ποσό των NPEs που πωλούνται είναι 980 εκατ ευρώ και τα υπόλοιπα 620 εκατ αφορούν τόκους υπερημερίας.
Με βάση ενδείξεις στόχος είναι να συγκεντρωθούν 260 με 300 εκατ ευρώ από την πώληση του προβληματικού χαρτοφυλακίου. 


Στην αρχική φάση είχαν συμμετάσχει τα αμερικανικά funds Centerbridge, το Ellington, το Elliott και η Fortress, ωστόσο στην τελική φάση της υποβολής των τελικών προσφορών στις 5 ή το πιθανότερο 8 Απριλίου δύο είναι οι επικρατέστεροι πλειοδότες το Elliot και το Fortress.
To Elliott Management Group έχει υπό διαχείριση κεφάλαια 35 δισ, η Fortress 42 δισ. και η Centerbridge 14 δισ.
Η Centerbridge συνεργάζεται με την Cepal της Alpha bank ενώ η Fortress επιχειρεί να συμμετάσχει σε όλα τα πιθανά project πώλησης ή διαχείρισης NPEs όπως Eurobank, Πειραιώς κ.α.
Το πρόγραμμα πώλησης προβληματικών ανοιγμάτων μικρών εταιριών (Symbol) της Εθνικής τράπεζας περιλαμβάνει 13.000 δάνεια, περίπου 4.180 μικρών εταιριών ενώ οι εξασφαλίσεις αγγίζουν τα 8.200 ακίνητα.
Η Εθνική τράπεζα αναμένεται να πάρει τιμήματα που θα κινηθούν μεταξύ 260 και 300 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν στο 30% της ονομαστικής αξίας πλην των τόκων υπερημερίας