Μια ενδιαφέρουσα συλλογική και εσωτερική λύση επεξεργάζεται η Alpha για τα 23 δισ. NPEs

Η Alpha bank παρ΄ ότι χρηματιστηριακά έχει πιεστεί ειδικά από short funds για να οδηγήσουν την διοίκηση Ψάλτη σε εμπροσθοβαρή λύση μείωσης των NPEs είναι προφανές ότι ακολουθεί δικό της σχέδιο...


Με βάση πληροφορίες το μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει η Alpha bank διασφαλίζουν ότι θα μεγιστοποιήσει την εσωτερική αξία μέσω της εσωτερικής διαχείρισης των NPEs και ταυτόχρονα θα διαφυλαχθεί το βασικό πλεονέκτημα της τράπεζας το κεφαλαιακό απόθεμα περί τα 2,6 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι με tangible book κεφάλαια 7,75 δισεκ. το συγκριτικό πλεονέκτημα της Alpha bank είναι τα επαρκεί κεφάλαια και το πλεόνασμα κεφαλαίου.
Η Alpha bank ενώ διαθέτει τα ισχυρότερα και καλύτερης ποιότητας κεφάλαια - το DTC δηλαδή η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση είναι η χαμηλότερη στο σύστημα 3,3 δισεκ. ευρώ - την ίδια στιγμή διαθέτει το χαμηλότερο δείκτης coverage ratio NPEs δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στο 47,3%.
Την ίδια στιγμή οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 12,6 δισεκ.
Η Alpha bank παρ΄ ότι χρηματιστηριακά έχει πιεστεί ειδικά από short funds για να οδηγήσουν την διοίκηση Ψάλτη σε εμπροσθοβαρή λύση μείωσης των NPEs είναι προφανές ότι ακολουθεί δικό της σχέδιο...που στόχο έχει να βελτιστοποιήσει την εσωτερική αξία και να ενισχύσει τα έσοδα.
Ως γνωστό τα ενήμερα δάνεια παράγουν οριοθετημένα έσοδα και οι τράπεζες ποντάρουν από τα κόκκινα τους δάνεια να βγάλουν κάποια έσοδα.