Μήνυμα Quintana (SSM) στις ελληνικές τράπεζες: 

Ο SSM έχει αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα καθώς είναι η μόνη χώρα με 47% δείκτη μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων ως προς το σύνολο των δανείων.


Ενώ ο Andrea Enria επικεφαλής του SSM ήταν πιο διαλλακτικός στην πρώτη συνάντηση που είχε με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών στην Γερμανία... ωστόσο ο Ramon Quintana ο Γενικός Διευθυντής του SSM ζήτησε καλύτερα αποτελέσματα στην μείωση των προβληματικών δανείων στην Ελλάδα.
Οι εποπτικές αρχές μάλιστα ανέφεραν ότι οι τράπεζες στους νέους αναθεωρημένους στόχους που θα ανακοινώσουν τέλη Μαρτίου 2019 σε ενοποιημένη βάση για τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα...θα πρέπει να είναι επιθετικότεροι.
Ο SSM έχει αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα καθώς είναι η μόνη χώρα με 47% δείκτη μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων ως προς το σύνολο των δανείων. 


Να φέρουν οι ελληνικές τράπεζες πιο γρήγορα αποτελέσματα ήταν το μήνυμα του Quintana (SSΜ) και αυτό μεταφράζεται σε πιο εμπροσθοβαρείς λύσεις.
Είναι προφανές ότι ο SSM αναγνωρίζει και το μέγεθος του προβλήματος αλλά και την αδυναμία άμεσης επίλυσης του, καθώς επιθετικές εμπροσθοβαρείς λύσεις θα προκαλέσουν σοβαρή δαπάνη κεφαλαίων σε ένα τραπεζικό σύστημα όπως το ελληνικό...που δεν διαθέτει πραγματικό απόθεμα ασφαλείας.
Είναι ενδεικτικό ότι ενώ τα NPEs στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανέρχονται στα 84 δισεκ. τέλη Σεπτεμβρίου 2018 και 81 με 81,5 δισεκ. τέλη του 2018 οι προβλέψεις σε σωρευμένη βάση φθάνουν τα 45,88 δισεκ. ή κάλυψη 54% υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο 35 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων. 

Με βάση τραπεζικές πηγές ο SSM δεν έχει διάθεση να προκαλέσει τραπεζικό ατύχημα στην Ελλάδα και έχει δείξει ελαστικότητα αλλά στο σκέλος της στοχοθεσίας μείωσης των NPEs θα ασκήσει πολύ μεγάλες πιέσεις στις τράπεζες να φέρουν πιο εμπροσθοαβρείς λύσεις. 


Όπως φαίνεται η Ελλάδα θα εμφανιστεί με 3 λύσεις στην DGCom στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το APS το Ιταλικό μοντέλο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί πιο άμεσα, ακολούθως από το κυπριακό μοντέλο τύπου Εστία και την πρόταση της ΤτΕ για το DTCs την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Όμως εάν η ελληνική κυβέρνηση κάνει το λάθος να εμφανιστεί στην DGCom με 3 προτάσεις συλλογικής αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων ο κίνδυνος είναι ότι θα χαθούν πολλοί μήνες απραξίας, καθώς για να υπάρξουν τελικές γνωμοδοτήσεις μπορεί να περάσουν και 8 μήνες.
Το σύστημα χρειάζεται εμπροσθοβαρείς λύσεις για τα NPEs αλλά με βάση πληροφορίες