Ν.Υόρκη: Οι Έλληνες τραπεζίτες είδαν φως στο τούνελ…

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και πως οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να στηρίξουν την οικονομία,


 βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο των τραπεζιτών, όσο και των επενδυτών στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link.

Ο Julien Petit, Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου της Capital Link με θέμα τις ελληνικές τράπεζες, είπε ότι τα τελευταία 3 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των χρόνιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο, σήμερα διαπραγματεύονται κατά ένα μικρό ποσοστό της αξίας με την οποία ο κλάδος ανακεφαλαιοποιήθηκε το 2015. Όπως τόνισε, ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τις εκθέσεις τους σε NPEs, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.


Από την πλευρά του ο κ. Νικόλαος Καραμούζης πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, επεσήμανε πως οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται συνεχώς, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να μετασχηματίζουν γρήγορα τα επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα τους.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εμπιστοσύνης, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως επεσήμανε πρέπει συγχρόνως να διατηρήσει τη θετική δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.


Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε πως οι συστημικές τράπεζες προχωρούν στη μείωση των NPEs, διατηρώντας τα κεφάλαιά τους και ενισχύοντας τα αποθέματα ρευστότητας ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για εταιρική πίστωση η οποία με τη σειρά της θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΤΧΣ, Martin Czurda σημείωσε πως οι σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης των NPLs τραπεζών, οι οποίες συνοδεύονται από βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της χώρας, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα.

Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της "ΕΥ Ελλάδος", σημείωσε πως προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας για ένα συνεκτικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για την αντιμετώπιση του θέματος των NPEs των ελληνικών τραπεζών, το οποίο θα έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΚΤ και του SSM. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα επιτρέψει επίσης στις ελληνικές τράπεζες να επικεντρωθούν στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.