Νέα δικαστική απόφαση για ΛΕΠΕΤΕ που δικαιώνει συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας

Απόφαση του Μονεμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαιώνει συνταξιούχους της ΕΤΕ.


Μία ακόμη δικαστική απόφαση, αυτή τη φορά καταδικαστική για την Εθνική Τράπεζα, εκδόθηκε, στην οποία όπως ενημερώνει ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Γιώργος Χανιώτης που εκπροσωπούσε τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ, υπήρξε οικονομική δικαστική ήττα της Εθνικής Τραπέζης, δυνάμει της υπ. αριθμόν 2221/2018 δικαστικής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο πολύκροτο θέμα ΛΕΠΕΤΕ, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η ΕΤΕ ως μοναδική οφειλέτρια της παροχής ΛΕΠΕΤΕ και χαρακτηρίζεται η φύση αυτής ως μετεργασιακό αντάλλαγμα.
Υποχρεώνεται ο εργοδότης ΕΤΕ να καταβάλλει τα μέχρι σήμερα οφειλόμενα αλλά και συνεχίσει απρόσκοπτα την καταβολή της εν λόγω παροχής στους δικαιούχους πρώην εργαζομένους της από τούδε και εφ' εξής και ισοβίως για ένα έκαστο.