Δεν θα μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής στις τράπεζες το 2019, παραμένει στο 29% 

Για να αποφευχθεί απομείωση του αναβαλλόμενου φόρου και επομένως μείωση των εποπτικών τους κεφαλαίων.


- Πότε θα πάρουν το bonus της μείωσηςΘα εξαιρεθούν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα από την επικείμενη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης εταιρικών κερδών προκειμένου να αποφευχθεί η συρρίκνωση του αναβαλλόμενου φόρου και επομένως των εποπτικών τους κεφαλαίων.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτό το αίτημα των τραπεζών να εξαιρεθούν από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή, που πρόκειται να ξεκινήσει από την επόμενη χρονιά, αντιλαμβανόμενο το πρόβλημα που θα δημιουργούσε μια τέτοια εξέλιξη στα εποπτικά τους κεφάλαια σε μια ευαίσθητη συγκυρία. 


Έτσι, ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις τα κέρδη χρήσης 2019 θα φορολογηθούν με συντελεστή 28% με βάση όσα προβλέπει το προσχέδιο του προυπολογισμού για τις τράπεζες ο συντελεστής φορολόγησης για τις εν Ελλάδι δραστηριότητες θα παραμείνει στο 29%. 


Το ίδιο θα ισχύσει και για τις περαιτέρω σταδιακές μειώσεις της φορολογίας εταιρικών κερδών που προβλέπει, τόσο το πρόγραμμα της κυβέρνησης (πτώση του συντελεστή στο 25% σε βάθος τετραετίας), όσο και το πρόγραμμα της Ν.Δ (πτώση του συντελεστή στο 20% σε βάθος τετραετίας).
Ο φορολογικός συντελεστής για τις τράπεζες θα εξισωθεί με αυτό των υπολοίπων επιχειρήσεων, μόνο όταν ολοκληρωθεί η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και συμψηφισθεί μέρος των τεράστιων σήμερα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Σημειώνεται ότι οι οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, που αναγνωρίζουν κατά 100% στα εποπτικά τους κεφάλαια οι τράπεζες ξεπερνούν τα 15 δισ ευρώ.