Νέα τιτλοποίηση NPEs ύψους 700 εκατ εξετάζει η Attica bank για να εξαλείψει τα NPEs

Η νέα τιτλοποίηση μπορεί σχεδόν να μηδενίσει τα προβληματικά δάνεια αλλά η Attica bank λογιστικά θα έχει εξυγιανθεί, πρακτικά με την συρρίκνωση του ισολογισμού και των εσόδων θα έχει επιδεινώσει την οικονομική της κατάσταση.


Νέα τιτλοποίηση NPEs ύψους 700 εκατ ευρώ εξετάζει η Attica bank για να εξαλείψει τα προβληματικά δάνεια.
Κατά το πιθανότερο σενάριο η νέα τιτλοποίηση θα έχει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος Metexelixis που περιλάμβανε τιτλοποίηση 701 εκατ ευρώ προβληματικών δανείων με έκδοση senior bond 328 εκατ ευρώ, mezzanine bond 15 εκατ. ευρώ και junior bond 357 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί επίσης ότι η Attica bank έχει 1,84 δισεκ. δάνεια και 252 εκατ προβλέψεις.
Για το Metexelixis η Attica bank έλαβε 47 εκατ ευρώ.
Ωστόσο ακόμη και εάν η νέα τιτλοποίηση υλοποιηθεί, η βασική αδυναμία της τράπεζας η ισχνή παραγωγή εσόδων δεν θα μεταβληθεί.
Το 2018 τα προ προβλέψεων έσοδα ήταν 56 εκατ έναντι 90 εκατ το 2017.
Υπενθυμίζεται ότι το 2018 η Attica bank μείωσε τα κεφάλαια τις από 632 εκατ σε 490 εκατ ευρώ.
Η νέα τιτλοποίηση μπορεί σχεδόν να μηδενίσει τα προβληματικά δάνεια αλλά η Attica bank λογιστικά θα έχει εξυγιανθεί, πρακτικά με την συρρίκνωση του ισολογισμού και των εσόδων θα έχει επιδεινώσει την οικονομική της κατάσταση.