Νέες τιμές-στόχοι για τις τράπεζες από τη Goldman Sachs

Αναπροσαρμόζει τις εκτιμήσεις της για τον εγχώριο χρηματοπιστωτικό κλάδο ο οίκος, με νέα έκθεσή του.

 Πώς είδε τα αποτελέσματα εξαμήνου και ποια μετοχή είναι η «αγαπημένη». Πού τοποθετεί τον πήχη και ποιες είναι οι συστάσεις. 

Νέες, οριακά χαμηλότερες τιμές-στόχους για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες δίνει ηGoldman Sachs σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί σύσταση «buy» για τον τίτλο τηςAlpha Bank ΑΛΦΑ -4,25% και «neutral» για Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός οίκος μειώνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Αlpha Bankστα 2,45 από 2,5 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου όμως σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής να διαμορφώνεται στο 87%.


Αντίστοιχα, ο στόχος για την Εθνική Τράπεζα μειώνεται στα 2,76 ευρώ από 2,9 ευρώ, με τον οίκο να βλέπει περιθώριο ανόδου 54% για τη Eurobank στο 1,03 από 1,04 ευρώ (περιθώριο ανόδου 56%) και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 3,25 από 3,4 ευρώ (περιθώριο ανόδου 50%).

Η Goldman Sachs, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου, σημειώνει ότι μειώνει τις τιμές-στόχους κατά 1-5%, για να αποτυπώσει τις πιέσεις στα έσοδα από βασικές δραστηριότητες. Τονίζει ότι η Αlpha Bank παραμένει η κορυφαία της επιλογή από τον κλάδο και ο προτιμώμενος τρόπος έκθεσης στην ανάκαμψη του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Όπως αναφέρει, οι υψηλοί κεφαλαιακοί δείκτες της τράπεζας της προσφέρουν πρόσθετη λειτουργική ευελιξία.


Πώς είδε τα αποτελέσματα

Όπως σημειώνει ο οίκος, οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν μείωση 7% στην απόδοση έγχαρτων ιδίων κεφαλαίων το β' τρίμηνο, καθώς οι έκτακτες επιβαρύνσειςυπεραντιστάθμισαν την άνοδο στα κέρδη προ φόρων, τη στιγμή που καταγράφεται σταδιακή βελτίωση στα μέτωπα της ρευστότητας και της ποιότητας ενεργητικού.

Ειδικότερα:

- Τα έσοδα από βασικές δραστηριότητες συνέχισαν να μειώνονται σε τριμηνιαία βάση, αν και με πολύ βραδύτερο ρυθμό, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης απομόχλευσης και της αναδιάρθρωσης δανείων. Οι περισσότερες τράπεζες δείχνουν ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το δεύτερο εξάμηνο. Ωστόσο, καταγράφεται θετική έκπληξη στα κέρδη προ φόρων λόγω της μείωσης στο κόστος ρίσκου κατά 23 μονάδες βάσης στο τρίμηνο, η οποία προέκυψε λόγω της μείωσης στη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων.

- Η μείωση των NPLs υποστηρίζεται από τη βελτίωση στις τάσεις αλλά και τις πωλήσεις δανείων. Ο οίκος παρατηρεί ότι οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν καλύτερη δυναμική στη σύσταση νέων «κόκκινων δανείων» το δεύτερο τρίμηνο, λόγω των πωλήσεων χαρτοφυλακίων αλλά και τη μείωση στις στάσεις πληρωμών τόσο στα καταναλωτικά όσο και στα επιχειρηματικά δάνεια. Από την άλλη, καταγράφεται πιο αδύναμη τάση στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια.

- Η ρευστότητα συνεχίζει να βελτιώνεται. Οι τράπεζες ανακοίνωσαν σταδιακές εισροές καταθέσεων (περίπου 2 δισ. το δεύτερο τρίμηνο) αλλά και περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα (-8 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο).