Ο SSM στηρίζει την Πειραιώς δίνει προθεσμία έως Οκτώβριο 2019 για τις εκκρεμότητες 

Η παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019 και το λελογισμένο SREP στο 14% αποδεικνύουν ότι οι εποπτικές αρχές...δεν θα πιέσουν την τράπεζα Πειραιώς.


Έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2019 έχει πάρει προθεσμία ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών στην Πειραιώς να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες που έχει με τα κεφάλαια και γενικότερα με τον ισολογισμό.
Αυτό δείχνει διάθεση από τους επόπτες να δώσουν σημαντικό χρόνο στην διοίκηση Χρήστου Μεγάλου ώστε να πάρει τις ορθές αποφάσεις χωρίς την πίεση των εποπτικών αρχών.
Έτσι εξηγείται και γιατί το SREP δηλαδή η αξιολόγηση των συνολικών κεφαλαίων καθόρισε τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 14% κλείνοντας την ψαλίδα σε σχέση με τις άλλες τράπεζες...μετά τις αυξήσεις που σημειώθηκαν αρχές 2019.
Η παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019 και το λελογισμένο SREP στο 14% αποδεικνύουν ότι οι εποπτικές αρχές...δεν θα πιέσουν την τράπεζα Πειραιώς. 


Ως προς την χρηματιστηριακή αξία και τα συνεχή ιστορικά χαμηλά, είναι αληθές ότι αποτελεί αντικείμενο σοβαρότατου προβληματισμού όμως συνολικά οι τραπεζικές μετοχές έχουν καταρρεύσει.
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κεφαλαιακή κατάσταση της Πειραιώς με 6,7 δισεκ. κεφάλαια και 4,9 δισεκ. με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 αλλά και τα σχέδια για τα NPEs που όπως φαίνεται έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα αρχικά πλάνα η δίκαιη αξία της Πειραιώς είναι στο 1 ευρώ.
Όμως μπορεί να προηγηθεί και νέα υποχώρηση κάτω από τα 0,58 ευρώ που αποτελούν ιστορικά χαμηλά ή 0,029 ευρώ προ reverse split.
Από ορισμένα short funds είχαν αναφερθεί τιμές στόχοι τα 0,38 ευρώ από 0,58 ευρώ της τρέχουσας περιόδου αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το γενικότερο κλίμα.