Το κράτος συμμετέχει με νέα ομόλογα Cocos ή επενδύουν ιδιώτες για να αποτρέψουν "κρατικοποίηση"

Η Πειραιώς έχει ελαστικό χρονοδιάγραμμα μπορεί να βρει κεφάλαια έως το τέλος Καλοκαιριού του 2019. 


Με αφορμή τα σχέδια της Πειραιώς να βρει κεφάλαια 500 εκατ ευρώ από τις αγορές μέσω έκδοσης ομολογιακού tier 2 το bankingnews έθεσε το ερώτημα σε δύο στελέχη ξένων τραπεζών την Morgan Stanley και την Nomura.
Ποιες είναι οι λύσεις που έχουν οι ελληνικές τράπεζες σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία όταν το ελληνικό δημόσιο αδυνατεί να εκδώσει κρατικά ομόλογα λόγω απαγορευτικών επιτοκίων;
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς δεν έχει χρονοδιάγραμμα έως το τέλος του 2018, αυτό έχει αναιρεθεί.
Η Πειραιώς έχει ελαστικό χρονοδιάγραμμα μπορεί να βρει κεφάλαια έως το τέλος Καλοκαιριού του 2019.


Η απάντηση που μας έδωσαν τα στελέχη των δύο διεθνών τραπεζών είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.
«Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τόσο μεγάλη πίεση όσο παρουσιάζεται για να βρουν κεφάλαια.
Οι αγορές πιέζουν αλλά όχι οι εποπτικές αρχές, δε είναι εποπτικό το θέμα αλλά οι αγορές προσπαθούν να προκαταβάλουν.


Οι επιλογές που έχουν οι ελληνικές τράπεζες είναι οι εξής

-Αύξηση κεφαλαίου προφανώς η καλύτερη λύση αλλά σε αυτήν την συγκυρία είναι αδύνατη.
Οπότε η αύξηση δεν είναι επιλογή.
-Έκδοση ομολογιακού tier 2 ωστόσο οι εκδόσεις ομολογιακών τέτοιου τύπου ενέχει ρίσκο και τα επιτόκια είναι ακριβά.
Όμως αποτελούν μια επιλογή.
-Έκδοση Contingent convertible bond δηλαδή μετατρέψιμου ομολογιακού σε μετοχές με επιτόκιο 8% ή 10%.
Στην περίπτωση αυτή, όπως και στο ομολογιακό tier 2 οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι καλύπτουν τις εκδόσεις ίσως συνδυάζοντας και με πώληση NPLs προβληματικών δανείων.
Π.χ. στην Πειραιώς ομάδα μετόχων θα κάλυπτε τα 500 εκατ ευρώ και θα μπορούσαν να διατεθούν και 3 δισεκ. προβληματικά δάνεια προς αξιοποίηση.
-Έκδοση Contingent convertible bond δηλαδή μετατρέψιμου ομολογιακού σε μετοχές με επιτόκιο 8% ή 10% που καλύπτει το ελληνικό κράτος.
Στην περίπτωση συμμετοχής του κράτους είναι προφανές ότι εάν υπάρχει ήδη μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές αυτό θα μετατραπεί υποχρεωτικά σε μετοχές.
Π.χ. στην Πειραιώς η τράπεζα εκδίδει ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές cocos και το ελληνικό κράτος καλύπτει τα 500 εκατ.
Ταυτόχρονα τα 2 δισεκ. cocos που φέρουν επιτόκιο 8% θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές.
Εάν η τιμή μετατροπής είναι τα 6 ευρώ η ονομαστική αξία τότε το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος με 26% θα βρεθεί στο 58%.
Εάν η τιμή μετατροπής είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή τότε το κράτος θα βρεθεί να κατέχει το 85% της Πειραιώς.
Πάντως εαν μιλήσουμε για τις τράπεζες συνολικά π.χ. η Eurobank δεν μπορεί να εκδώσει ομολογιακό tier 2 επειδή ήδη έχει προβεί σε ανάλογη κίνηση αρχές 2018 ενώ η Alpha bank έχει αξιόλογο κεφαλαιακό μαξιλάρι"


Συμπέρασμα

Είναι πιθανό οι μέτοχοι π.χ. της Πειραιώς για να μην βρεθεί το ΤΧΣ να ελέγχει το 58% ή 85% της τράπεζας να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες με αυτό το κίνητρο να μην «κρατικοποιηθεί» η τράπεζα.
Εάν δεν υπάρξουν ιδιώτες, τότε τα κεφάλαια θα τα βάλλει το ελληνικό δημόσιο.