Οικογενειακός γιατρός

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.08.2018 τέθηκαν σε ισχύ οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους Οικογενειακούς Ιατρούς (ειδικότητες Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής).

Ο οικογενειακός γιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός σε αυτό.

Ως οικογενειακοί γιατροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ορίζονται γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό. Έτσι, οικογενειακοί γιατροί μπορούν να είναι οι γιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες του στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ. Επίσης, γιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Μονάδας Υγείας του άρθρου 106 του Ν.4461/2017, γιατροί συμβεβλημένοι με το Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.

Σημειώνεται ότι για τους γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν είναι έως 2.250 ενήλικες και για τους παιδιάτρους έως 1.500 παιδιά.

Με σκοπό την επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4486/2017, κάθε κάτοχος ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ αντιστοιχίσθηκε, με βάση τον τόπο διαμονής του και την ηλικία του, τυχαία και ηλεκτρονικά με έναν Οικογενειακό Ιατρό, όπως αυτό ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4486/2017.

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε ότι έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο μπορείτε να δείτε αναλυτικά πώς να υποβάλετε την αίτησή σας.

Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2017