Ολο το σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής της κυβέρνησης

Νέο μοντέλο υλοποίησης των έργων τεχνολογίας στο δημόσιο, άμεσες διοικητικές παρεμβάσεις για απλοποίηση διαδικασιών και «Βίβλο», υπό την εποπτεία Επιτροπής από διεθνείς και Ελληνες ειδικούς, προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ον φιλόδοξο στόχο να φτάσει η Ελλάδα τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας (Digital Economy & Society Index - DESI) μέσα στην επόμενη τετραετία, από ουραγός που είναι σήμερα, με νέο μοντέλο υλοποίησης των έργων πληροφορικής στο δημόσιο, αλλά και πρωτοβουλίες σε επίπεδο διοικητικής αναδιάταξης, έχουν θέσει στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για στόχο που ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και οι συνεργάτες του θεωρούν πως μπορεί να επιτευχθεί, όχι μόνο μέσω τεράστιων και πολύπλοκων έργων τεχνολογίας, αλλά και μέσω πρωτοβουλιών ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας στα τεχνολογικά συστήματα του δημοσίου και θεσμικών ή άλλων παρεμβάσεων που θα αλλάζουν διοικητικές διαδικασίες. Στόχος είναι να υπάρξουν αλλαγές από τις επόμενες εβδομάδες μέσα από πολλές «μικρές νίκες», όπως υποστηρίζουν.

Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αντικείμενο ενός υπουργείου Επικρατείας που υπάγεται κατευθείαν στον πρωθυπουργό; Επειδή διαπιστώθηκε πως στις χώρες όπου «προχώρησε γρήγορα ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αρμοδιότητα ήταν στο πρωθυπουργικό γραφείο. Οι κυβερνήσεις κάνουν σχετικά εύκολα κάθετες πολιτικές (π.χ. παιδεία), αλλά έχουν τεράστια προβλήματα στις οριζόντιες, όταν απαιτείται συνεργασία πολλών υπουργείων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Ρόλο στο νέο σχεδιασμό θα έχει και μία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στην οποία θα συμμετέχουν Ελληνες και ξένοι ειδικοί σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και η σύστασή της θα προβλέπεται στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Ένα από τα μέλη της άμισθης επιτροπής θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Εσθονίας Toomas Hendrik Ilves, που συνέδεσε το όνομά του με τον μετασχηματισμό της Εσθονίας στο πλέον πρότυπο ψηφιακό κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο νέος σχεδιασμός θα βασίζεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ένα έργο που έχει αναλάβει να συντονίσει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, ο οποίος εγκατέλειψε την Google προκειμένου να αναλάβει κυβερνητική θέση. Όπως επισημαίνουν τα αρμόδια στελέχη, «δεν θα είναι μια έκθεση ιδεών αλλά εργαλείο υλοποίησης. Θα αποτυπώνει τις σημερινές ανάγκες, πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θα έπρεπε να είμαστε, σε επίπεδο δράσεων και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης». Αυτή η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού χρειάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αρωγή από διεθνείς συμβούλους, διεθνές δίκτυο για πρόσβαση σε καλές πρακτικές καθώς και πρόσβαση σε εταιρείες που πιθανώς θέλουν να συμμετάσχουν στα έργα».

«Ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι μόνο τα έργα»

Η «Βίβλος» θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους, ώστε σταδιακά από τις αρχές του 2020 να προχωρήσουν οι προκηρύξεις συγκεκριμένων μεγάλων έργων. Στο μεσοδιάστημα, θα υλοποιηθούν και θεσμικές ή άλλες παρεμβάσεις σε επίπεδο διοικητικών διαδικασιών, ώστε να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινή επαφή των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο κ. Πιερρακάκης δεν κρύβει την προτίμηση της νέας ηγεσίας του υπουργείου σε λύσεις όπως οι Συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), μέσω των οποίων θα σταματήσει ο φαύλος κύκλος των τεράστιων καθυστερήσεων στους διαγωνισμούς και των ημιτελών ή μη λειτουργικών έργων τεχνολογίας στο δημόσιο.

Μέσω των ΣΔΙΤ και των συμφωνιών για συγκεκριμένο επίπεδο πολυετών υπηρεσιών υποστήριξης (Service Level Agreements - SLAs) εκτιμάται πως θα σταματήσει η χώρα μας να αποτελεί πανευρωπαϊκό αστείο στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου τεχνολογίας, χρειαζόμαστε μέχρι και πέντε χρόνια για την ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού!

Όπως φαίνεται, θα επιδιωχθεί, μέσω διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αξιοποιηθούν και κονδύλια του ΕΣΠΑ για τις λεγόμενες «πληρωμές διαθεσιμότητας», δηλαδή το «νοίκι» που θα πληρώνει το δημόσιο σε εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση και πολυετή διαχείριση τεχνολογικών συστημάτων.

Σε πρόσφατο σχέδιο νόμου ψηφίστηκε και ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης όλων των έργων πληροφορικής στο δημόσιο, με στόχο την επιτάχυνση των διαγωνισμών. Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ(ΚτΠ ΑΕ), η οποία αναμένεται να προκηρύξει τους περισσότερους εξ αυτών.

Οι καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη δεν συνδέονται μόνο με έργα τεχνολογίας. Τον ρόλο του συντονισμού της προσπάθειας απλοποίησης ή/και του ουσιαστικού επανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών έχει αναλάβει ο υφυπουργός Γιώργος Γεωργαντάς. Μία από τις προκλήσεις του κ. Γεωργαντά είναι και η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων τεχνολογικών συστημάτων κρατικών υπηρεσιών, ώστε να μην τρέχει ο πολίτης από φορέα σε φορέα με «επικυρωμένα αντίγραφα» π.χ. της ταυτότητάς του! Στο υπουργείο υποστηρίζουν πως θα αξιολογηθούν από την αρχή κάποιες διοικητικές διαδικασίες, ώστε να διαπιστωθεί ποια βήματα ή έγγραφα πρέπει να καταργηθούν.

Έτσι θα επιτευχθούν και οι «μικρές νίκες» που επιδιώκουν στην κυβέρνηση, μέχρι να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν τα πιο σύνθετα έργα τεχνολογίας στο δημόσιο. Χθες όλα τα υπουργεία έλαβαν επιστολή με την οποία ζητούνται πληροφορίες για τα εν εξελίξει έργα απλοποίησης διαδικασιών, ώστε να συγκεντρωθούν συνολικά στοιχεία. Ρόλο θα διαδραματίσουν και τα ΚΕΠ, για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Όμως, και τα ΚΕΠ χρειάζονται τεχνολογική αναβάθμιση και νέο προσωπικό.