Πειραιώς: 'Αβγάτισε' στα 2 δισ. το project Amoeba

Προστέθηκαν δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 350 εκατ. από 65 επιχειρήσεις. Βγαίνουν προς πώληση και δάνεια των Sanyo, Καρούζου. Πότε κατατίθενται οι δεσμευτικές προσφορές και ποιοι επενδυτές συνεχίζουν.

Περισσότερα μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια με εξασφαλίσεις επί ακινήτων επιδιώκει να πωλήσει η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +3,21%, μέσω του εν εξελίξει διαγωνισμού με την κωδική ονομασία «Amoeba», επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει αμέσως μετά την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών.

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση των εταιρικών αποτελεσμάτων χρήσης 2017, η τράπεζα αύξησε την «περίμετρο» του προς πώληση χαρτοφυλακίου. Ο αριθμός των ακινήτων, που αποτελούν τις εξασφαλίσεις των προς πώληση δανείων, διαμορφώθηκε στα 1.737, ενώ με βάση τις πληροφορίες από το teaser ανερχόταν σε 1.370. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των επιχειρήσεων, τα δάνεια των οποίων βγαίνουν προς πώληση αυξήθηκε από 125 σε 180.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η εντός ισολογισμού ονομαστική αξία των δανείων, που βγαίνουν σε πώληση, προσεγγίζει πλέον τα 2 δισ. ευρώ, ενώ αρχικά ήταν 1,6 δισ. ευρώ (2 δισ. συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού). Κατά τις ίδιες πηγές, μεταξύ των δανείων που προστέθηκαν, περιλαμβάνονται απαιτήσεις της Πειραιώς από τέως κραταιούς λιανεμπορικούς ομίλους, όπως οι Sanyo, Καρούζος κ.ά.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το χαρτοφυλάκιο εμπλουτίζεται, καθιστώντας περισσότερο ρεαλιστικό τον στόχο να εισπράξει η Πειραιώς τίμημα που θα αντιστοιχεί στα επίπεδα του 20% της -νέας- ονομαστικής αξίας των δανείων. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, οι δεσμευτικές δεν θα είναι ευθέως συγκρίσιμες με τις μη δεσμευτικές προσφορές.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πέρασαν οι Kildare Partners, Davidson Kempner, Bain και Apollo, οι οποίες διενεργούν οικονομικό και νομικό έλεγχο, ενώ έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους ενοικιαστές όσων ακινήτων διαθέτουν μισθώσεις.

Οι δεσμευτικές προσφορές εκτιμάται ότι θα κατατεθούν στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Ως σύμβουλος πώλησης ενεργεί η UBS.