Πειραιώς: CoCos αντί για ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης

Την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ως 500 εκατ. ευρώ εξετάζει η τράπεζα. Οι λόγοι της μεταστροφής και το «κλειδί» των όρων μετατροπής σε μετοχές .


Λύση-έκπληξη προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +7,79% για την ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Euro2day.gr, η τράπεζα προσανατολίζεται στην έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), αντί για ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης (Tier II).


Η παραπάνω αλλαγή κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις αγορές και καθιστούν απαγορευτική από πλευράς τιμολόγησης την έκδοση Tier II τίτλου. Με την έκδοση CoCos, η τράπεζα εκτιμά ότι μπορεί να εκδηλωθεί υψηλότερο ενδιαφέρον και καλύτερη τιμολόγηση, ώστε να προχωρήσει στην άντληση κεφαλαίων ως 500 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι τα CoCos προσμετρώνται στα κύρια εποπτικά κεφάλαια και όχι στα συμπληρωματικά, όπως οι μειωμένης εξασφάλισης ομολογίες, το ενδιαφέρον της αγοράς θα επικεντρωθεί στους επιμέρους όρους και κυρίως στις προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέξουν, ώστε οι υπό αίρεση ομολογίες να μετατραπούν σε μετοχές.


Μετά την ολοκλήρωση του stress test, η Πειραιώς είχε αναλάβει τη δέσμευση να ενισχύσει κατά 2% τα συνολικά της κεφάλαια, που τότε ανέρχονταν στο 14% (30/3). Το 1% θα ερχόταν από κινήσεις απομόχλευσης και το υπόλοιπο 1% από την έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ως το τέλος του έτους. Το πρόγραμμα απομόχλευσης υλοποιείται κανονικά, ενώ το σκέλος της άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές καθυστερεί.

Η Πειραιώς, με σύμβουλο τη UBS, δοκίμασε τα... νερά για έκδοση Tier II, τον περασμένο Ιούλιο, αλλά η τιμολόγηση που προσφέρθηκε, κρίθηκε απαγορευτικά υψηλή, ενώ οι συνθήκες έκτοτε έχουν επιδεινωθεί.


Σημειώνεται ότι από πλευράς επόπτη δεν τέθηκε ποτέ συγκεκριμένη προθεσμίαγια την ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά λόγω της επικείμενης εποπτικής αξιολόγησης (SREP), η διοίκηση της Πειραιώς ήθελε να ολοκληρώσει τη σχετική δέσμευση πριν το τέλος του έτους. Η ανάγκη άμεσης επίλυσης έχει καταστεί περισσότερο επιτακτική, από τη στιγμή που επήλθε sell off στους τραπεζικούς τίτλους, δημιουργώντας συνθήκες ευρύτερης ανησυχίας.


Όπως έγραψε η στήλη Χαμαιλέων, η λύση κάλυψης μέρους ή του συνόλου των κεφαλαίων που χρειάζεται η Πειραιώς από το ΤΧΣ έχει αποκλειστεί από τον SSM.