Πειραιώς: Crash test για το Amoeba

Ατυπος πήχης τα 400 εκατ. για την τράπεζα. Αναμένονται τέσσερις προσφορές. Η αύξηση της περιμέτρου στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο, το due diligence και οι δυσκολίες λόγω νομοθετικού πλαισίου και ανυπαρξίας συναλλαγών. 


Το πρώτο crash test για τις αποτιμήσεις που μπορούν να πιάσουν οι τράπεζες όταν πωλούν «κόκκινα» δάνεια με εξασφαλίσεις επί ακινήτων ξεκινά σήμερα καθώς στις 5 το απόγευμα, ώρα Λονδίνου, αναμένεται να κατατεθούν στη UBS οι δεσμευτικές προσφορές για το project Amoeba.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ονομαστικής αξίας κοντά στα 2 δισ. ευρώ, ενώ αν υπολογιστούν οι εκτός ισολογισμού απαιτήσεις της τράπεζας, η ονομαστική αξία φθάνει στα 2,2 δισ. ευρώ.


Ο αριθμός των ακινήτων που αποτελούν τις εξασφαλίσεις των προς πώληση δανείων διαμορφώθηκε, μετά την αύξηση της «περιμέτρου», στα 1.737. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, τα δάνεια των οποίων βγαίνουν προς πώληση ανέρχεται σε 180.

Η αύξηση της περιμέτρου στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο, με προσθήκη κάποιων μεγάλων ακινήτων, εκτιμάται από την αγορά ότι θα συμβάλει στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών που να κινούνται σε αντίστοιχο ύψος με αυτό των μη δεσμευτικών. Υπό το παραπάνω πρίσμα, άτυπος πήχης για την Πειραιώς αποτελεί η είσπραξη τιμήματος 400 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20% της ονομαστικής αξίας των εντός ισολογισμού απαιτήσεων.


Οι δεσμευτικές προσφορές, βέβαια, δεν θα είναι ευθέως συγκρίσιμες με τις μη δεσμευτικές, μετά την αύξηση της περιμέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν και από τους τέσσερις επενδυτές που συμμετείχαν στο due diligence. Δηλαδή, από τις Partners, Davidson Kempner, Bain και Apollo. Ο έλεγχος των ακινήτων ήταν λεπτομερής και οι επενδυτές έχουν πλέον μια πολύ καλή εικόνα των εξασφαλίσεων και της δυνατότητας ανάκτησης αξίας.


Σύμφωνα με στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής, ένα από τα μεγάλα προβλήματα,ιδιαίτερα σε πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι το δυσχερές ακόμη νομοθετικό πλαίσιο. Ο επενδυτής αγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Για να εισπράξει, θα πρέπει είτε να φθάσει σε συμφωνία διακανονισμού με τις εταιρείες, είτε να κατασχέσει τα ενεχυριασμένα περιουσιακά στοιχεία και να τα ρευστοποιήσει.


Σήμερα, ο μέσος χρόνος από την εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής ως τον πλειστηριασμό φθάνει στους 24 μήνες, επίδοση που είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Από το αποτέλεσμα, δε, του πλειστηριασμού (εκπλειστηρίασμα) ο επισπεύδων μπορεί να λάβει μόλις το 65%, εφόσον υπάρχουν οφειλές της εταιρείας προς ΙΚΑ, Εφορία και εργαζόμενους (προνομιούχοι πιστωτές) και σε προμηθευτές.

Η απουσία συναλλαγών αποτελεί έναν πρόσθετο «πονοκέφαλο» καθώς, αν εξαιρεθούν κάποια μεγάλα ακίνητα σε Αθήνα (κυρίως) και Θεσσαλονίκη, για τα υπόλοιπα δεν μπορεί να σχηματισθεί καθαρή εικόνα αγοραίας αξίας.