Πειραιώς: Κεφαλαιακή ένεση μόνο από πωλήσεις θυγατρικών και δανείων

Το μπαράζ κινήσεων απομόχλευσης θα «σηκώσει» τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,3%-14,4%. Οι πωλήσεις που «κλείδωσαν» και αυτές που «τρέχουν». 

Το πλήγμα από τις συμπληρωματικές προβλέψεις εφαρμογής του IFRS 9 και η -προσωρινή- αδυναμία έκδοσης Tier II τίτλου.

Οι πωλήσεις θυγατρικών και χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα στηρίξουν, φέτος, την κεφαλαιακή βάση της Πειραιώς, υπερκαλύπτοντας το πλήγμα που δέχθηκε από τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων λόγω IFRS 9 και μετριάζοντας το πρόβλημα που προκαλεί η -προσωρινή- αδυναμία έκδοσης Tier II ομολογιών.

Στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου υποχώρησε στο 13,55%, οριακά χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο του 13,625%, που έχει θέσει για την Πειραιώς ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός.

Βασικός λόγος της παραπάνω υποχώρησης ήταν το πλήγμα που δέχθηκε η τράπεζα από τον σχηματισμό συμπληρωματικών προβλέψεων για αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (IFRS 9), ύψους 350 εκατ. ευρώ εντός του β' τριμήνου. Προβλέψεις οι οποίες επιβάρυναν απευθείας την καθαρή της θέση, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα χρήσης μεταβατικών μέτρων, με αποτέλεσμα ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να υποχωρήσει από 14% στο τέλος Μαρτίου στο 13,55% στις 30 Ιουνίου.

Ταυτόχρονα, η επιδείνωση του κλίματος λόγω Ιταλίας, Τουρκίας αλλά και της αβεβαιότητας για το πώς θα κινηθεί μεσοπρόθεσμα η ελληνική οικονομία και οι τράπεζες, έχουν καταστήσει, προς το παρόν, ανέφικτη την έκδοση τίτλου Tier I ή Tier II, ύψους 450 με 500 εκατ. ευρώ. Έκδοση που έθεσε ως στόχο για τη φετινή χρονιά η διοίκηση της Πειραιώς, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.

Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου δήλωσε ότι η Πειραιώς στοχεύει σε ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά 2%, ως το τέλος του έτους, μέσω έκδοσης ομολογιών μειωμένης ή και κύριας εξασφάλισης.

To timing δεν ήταν τυχαίο. Μερικές ημέρες νωρίτερα η Πειραιώς είχε περάσει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), δηλώνοντας ότι ήδη υλοποιεί σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Από το παραπάνω πλάνο υλοποιείται, προς το παρόν, η ενίσχυση του δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Common Equity Tier I- CET I) από τη μείωση σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, λόγω των κινήσεων απομόχλευσης.

Οι πωλήσεις δύο θυγατρικών στα Βαλκάνια (Αλβανία και Βουλγαρία) και ισάριθμων χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (projects Amoeba και Arctos) μειώνουν το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά 1,6 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τον δείκτη CET I κατά τουλάχιστον 40 μονάδες βάσης. Για τις παραπάνω πωλήσεις έχουν υπογραφεί συμβάσεις αγοραπωλησίας ( SPAs) και αναμένεται η ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων.

Επιπρόσθετα, η τράπεζα υπολογίζει ότι θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση του CET I κατά περίπου 25 μονάδες βάσης από άλλες ενέργειες απομόχλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι πωλήσεις θα διενεργηθούν χωρίς εγγραφή σοβαρής ζημίας. Ενισχυτικά, τέλος, στην κεφαλαιακή βάση θα λειτουργήσει η μικρή κερδοφορία, με την οποία προσδοκά η διοίκηση ότι θα κλείσει η τρέχουσα χρήση.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω κινήσεις, οι δείκτες CET I και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (σ.σ σχεδόν συμπίπτουν) θα ανέλθουν στα επίπεδα του 14,3% με 14,4%. Για τοβ μεν δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET I) τα παραπάνω επίπεδα ενέχουν ένα ικανοποιητικό «μαξιλάρι», σε σχέση με το ελάχιστο όριο του 11,75%.

Αντίθετα, το «μαξιλάρι» λεπταίνει, σε επίπεδο συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, όπου το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε 13,625%. Εξού και είναι απαραίτητη η έκδοση Tier IΙ τίτλου, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές.