Πειραιώς: Κινήσεις στήριξης των επιχειρήσεων μέσω Transaction Banking

Η τράπεζα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την υποστήριξη των εμπορικών σχέσεων των εξαγωγικών εταιρειών.


 Τι δηλώνει ο γενικός διευθυντής Αθ. Βλαχόπουλος

 Με στόχο την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, κυρίως όσων έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, η τράπεζα Πειραιώς ενισχύει έτι περαιτέρω τους τομείς της συναλλακτικής τραπεζικής και του factoring προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις για την διαχείριση των οικονομικών μία επιχείρησης αλλά και τις εμπορικές σχέσεις της εντός και εκτός συνόρων.

Από σήμερα έως και την Πέμπτη ο Αθανάσιος Βλαχόπουλος βοηθός γενικός διευθυντής της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής με εποπτεία του τομείς της Συναλλακτικής Τραπεζικής, του Piraeus Factoring, των κοινοπρακτικών δανείων και του Green Banking & Development programs αλλά και στελέχη της τράπεζας θα έχουν συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών τραπεζών και ανταλλαγή απόψεων για τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα cash management, τεχνολογία και τράπεζες, open banking και trade finance στο διεθνές συνέδριο SIBOS 2018 που διεξάγεται στο Σύδνεϋ, στην Αυστραλία.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο τραπεζικό συνέδριο που γίνεται παγκοσμίως με τη συμμετοχή περισσότερων από 8.500 στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και fintechs. «Στην Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +2,61%, αποτελεί στρατηγική μας τοποθέτηση η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και με απόλυτη προσήλωση προσφέρουμεεξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της Συναλλακτικής Τραπεζικής (Transaction Banking)», αναφέρει ο κ. Βλαχόπουλος.


Στήριξη επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της συναλλακτικής τραπεζικής η τράπεζα προσφέρει στις επιχειρήσεις μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονων εμπορικών προϊόντων και με εξατομικευμένες και ολιστικές λύσεις για τη διαχείριση των συναλλαγών του εμπορικού κύκλου των επιχειρήσεων στοχεύοντας παράλληλα στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Συγκεκριμένα η τράπεζα προσφέρει:

• ολοκληρωμένη επισκόπηση της ρευστότητας και προσεκτικό σχεδιασμό των χρηματοοικονομικών ροών της επιχείρησης,

• εξατομικευμένες συμβουλές προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης,

• συνεχή πληροφόρηση για όλες τις νέες τάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαλείων διαχείρισης των εκάστοτε αναγκών,

• υψηλού επιπέδου after-sales service με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση.

• Στο διεθνές εμπόριο προσφέρει μια γκάμα καινοτόμων και εξειδικευμένων προϊόντων για τη χρηματοδότηση της διασυνοριακής εμπορικής δραστηριότηταςκαι την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης και χρηματοδότησης απαιτήσεων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.


Factoring: Εργαλείο ρευστότητας

Μέσω της Πειραιώς Factoring η τράπεζα παρέχει υπηρεσίες για τη βελτίωση της ρευστότητας, την αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης, την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και την προστασία της επιχείρησης έναντι του πιστωτικού κινδύνου.

Στο πλαίσιο των Ενεγγύων Πιστώσεων που αποτελούν το πλέον ασφαλές εργαλείο πληρωμής του Διεθνούς Εμπορίου η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +2,61% προσφέρει λύσεις μέσω της πρόωρης καταβολής προθεσμιακής εισαγωγικής Ενεγγύου Πιστώσεως σε προμηθευτή εξωτερικού, δίνοντας τη δυνατότητα στους εισαγωγείς πελάτες της να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους πληρωμής και μέσω της προπληρωμής εξαγωγικής Ενεγγύου Πιστώσεως, δίνοντας τη δυνατότητα στους εξαγωγείς πελάτες της να ρευστοποιήσουν τις μελλοντικές τους απαιτήσεις.