Πειραιώς: Οφελος 55 εκατ. ετησίως από την εθελουσία

Η εξοικονόμηση δαπανών που επιτυγχάνεται με την αποχώρηση περίπου 1.400 εργαζομένων. Πόσο μειώνεται προσωπικό και καταστήματα. Τα αποτελέσματα της φετινής χρήσης θα επιβαρύνουν το κόστος του προγράμματος.

Ετήσια εξοικονόμηση δαπανών της τάξης των 55 εκατ. ευρώ θα έχει η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -2,57%, λόγω της αποχώρησης περίπου 1.400 εργαζομένων από τις εν Ελλάδι δραστηριότητες του ομίλου, οι οποίοι αποδέχθηκαν τα κίνητρα του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας.

Αυτό αποκάλυψε η διοίκηση της τράπεζας στους αναλυτές, στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε τα αποτελέσματα χρήσης 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε για πρώτη φορά τους βασικούς στόχους του προγράμματος Horizon.

Το project Horizon προβλέπει περικοπές άνω των 200 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κόστη των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων του ομίλου, κατά την τριετία 2018-20, ώστε ο δείκτης κόστη προς έσοδα να υποχωρήσει, το 2020, στο 40% από 52% στο τέλος του 2017. Η υλοποίησή του ξεκίνησε στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 και επιδιώκει να επανατοποθετήσει το λειτουργικό μοντέλο της τράπεζας, ώστε τα συνολικά κόστη από 1,1 δισ. ευρώ το 2017, να υποχωρήσουν στο 0,9 δισ. το 2020.

Το πρώτο βήμα προς την παραπάνω κατεύθυνση γίνεται με την αποχώρηση περίπου 1.400 εργαζομένων, οι οποίοι έκαναν χρήση του τελευταίου προγράμματος εθελουσίας. Στο τέλος του 2017, ο αριθμός των εν Ελλάδι εργαζομένων του ομίλουανερχόταν σε 13.253 άτομα, οριακά πάνω από τη σχετική δέσμευση του πλάνου αναδιάρθρωσης.

Με την ολοκλήρωση της εθελουσίας, ο αριθμός τους υποχωρεί στους 11.850 και ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μια και άτυπα τα κίνητρα αποχώρησης θα συνεχίσουν να ισχύουν, για περιπτώσεις, βέβαια, αποχωρήσεων στις οποίες συναινεί και η τράπεζα.

Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος του Δεκεμβρίου 2017 αριθμούσε 753 μονάδες, με 620 καταστήματα στην Ελλάδα και 133 καταστήματα σε 5 χώρες στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, το δίκτυο περικόπηκε πέρυσι κατά 40 καταστήματα και στο εξωτερικό, κατά 128.

Σε αντίθεση, πάντως, με την Αlpha Βank, η Πειραιώς δεν σχημάτισε στο τέλος του 2017 περαιτέρω πρόβλεψη για κίνητρα αποχώρησης προσωπικού. Επομένως, το κόστος του προγράμματος εθελουσίας θα βαρύνει τα φετινά κόστη.