Πειραιώς: Οι αλλαγές στο mega deal για τα NPEs

Γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου σχεδόν των NPEs της τράπεζας. 


Τι προστίθεται στα υπό διαχείριση assets. Πώς άλλαξαν οι ισορροπίες υπέρ της Intrum στην κοινοπραξία με την PIMCO. 

Ενδιαφέρουσες αλλαγές έχουν επέλθει, σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαγωνιστική διαδικασία που τρέχει η Πειραιώς, με -αρχικό- αντικείμενο την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου σχεδόν των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs).

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, ο διαγωνισμός ξεκίνησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς με δύο ενδιαφερόμενους επενδυτές στην αφετηρία του. Από τη μια, ηCerberus και από την άλλη, η κοινοπραξία Intrum - PIMCO.

Παρότι η Πειραιώς αποφεύγει να σχολιάσει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, πηγές έμμεσα εμπλεκόμενες επιβεβαιώνουν ότι έχει τεθεί στο τραπέζι η διεύρυνση του αντικειμένου της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, η τράπεζα φέρεται να συζητάτην ανάθεση διαχείρισης και των ανακτηθέντων ακινήτων, πέραν των NPEs.


Πρόκειται για σημαντική αλλαγή καθώς αυξάνεται η περίμετρος του προς διαχείριση χαρτοφυλακίου, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται κάτι τέτοιο, ως προς την προσδοκώμενη απόδοση για τους επίδοξους servicers και την τιμολόγηση που θα προσφέρουν στην Πειραιώς. Εφόσον οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν, εξηγούν, σύμφωνα με την αγορά, την καθυστέρηση που καταγράφεται ως προς την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία ανακτηθέντων ακινήτων της μητρικής του ομίλου Πειραιώς ανερχόταν στο τέλος του 2018 στο 1,02 δισ. ευρώ, έναντι 0,89 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017. Σήμερα, η διαχείριση ανακτηθέντων ακινήτων διενεργείται από τη Μονάδα Αξιοποίησης Ακινήτων ( Real Estate Owned - REO), με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, ενώ οι διαδικασίες πώλησης επιβλέπονται από την ίδια σε συνεργασία με την Piraeus Real Estate.

Την ίδια στιγμή, αλλαγές φέρεται να επήλθαν και στους συσχετισμούς εντός της κοινοπραξίας Intrum - PIMCO, που δείχνει να αποτελεί το «φαβορί» του διαγωνισμού, αν ληφθούν υπόψη οι εέντονες φήμες ότι το ενδιαφέρον της Cerberusέχει ατονήσει. Στελέχη, πάντως, της Πειραιώς διαβεβαιώνουν ότι η Cerberus παραμένει εντός της διαδικασίας.

Ο σουηδικός όμιλος (Intrum) θα χειριστεί αποκλειστικά τη διαχείριση των προβληματικών assets της τράπεζας, εφόσον η κοινοπραξία συμφωνήσει με την Πειραιώς. Η PIMCO θα περιοριστεί είτε στη συμπληρωματική αγορά από την Πειραιώς μικρού χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων NPEs (σ.σ. με ονομαστική αξία της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ), είτε στην κάλυψη μέρους της έκδοσης Tier II ομολόγου, που ενδέχεται να ακολουθήσει.


Πώς θα γίνει η ανάθεση διαχείρισης

Η ανάθεση διαχείρισης θα διενεργηθεί με απόσχιση και εισφορά της εσωτερικής διεύθυνσης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αποτελεί τον «κορμό» τηςPiraeus Legacy Unit (PLU) σε μια νέα θυγατρική.

Η τελευταία θα υπογράψει, εν συνεχεία, με την Πειραιώς πολυετή σύμβαση διαχείρισης. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της νέας θυγατρικής, δεσμευόμενος ότι η εν λόγω «πλατφόρμα» θα αποτελέσει τον εν Ελλάδι πυλώνα του για αντίστοιχες δραστηριότητες. Έτσι, η τράπεζα θα διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό σε έναν από τους μεγαλύτερους σε υπό διαχείριση assets servicers.

Από τη συναλλαγή η Πειραιώς εκτιμάται ότι θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ισόποσα τον δείκτη κύριων εποπτικών κεφαλαίων της (Common Equity Tier I - CET I).

Μετά, δε, την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας, ενδέχεται να προχωρήσει, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, στην έκδοση Tier II ομολόγου της τάξης των 200 έως 500 εκατ. ευρώ.