Πειραιώς: Πουλά 'κόκκινα' ναυτιλιακά δάνεια 800 εκατ.

Ξεκίνησε το project «Nemo», με την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας. Τι περιλαμβάνει το προς πώληση χαρτοφυλάκιο.


 Γιατί η τράπεζα θέλει να εγγραφεί το όφελος της συναλλαγής στη φετινή χρονιά. Η ανάγκη ενίσχυσης κεφαλαίων και τα σενάρια.

Τον διαγωνισμό για την πώληση «κόκκινων» ναυτιλιακών δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η Πειραιώς, επιδιώκοντας να εγγράψει, φέτος, τα οφέλη της συναλλαγής, σε επίπεδο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ενίσχυσης του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.


Την περασμένη εβδομάδα, η Houlihan Lokey, που ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενημέρωσε τους κατ' αρχήν ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι ξεκινά η περίοδος υπογραφής συμβάσεων εμπιστευτικότητας για το project Nemo. Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 10 ναυτιλιακών εταιρειών, μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ.

Ενημερωτικό σημείωμα θα δοθεί σε όσους υπογράψουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs), με το άνοιγμα του Virtual Data Room, προκειμένου να διεξαχθεί οικονομικός και νομικός έλεγχος. Στόχος της τράπεζας είναι η διαγωνιστική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει «ωριμάσει» ως το τέλος του έτους, ώστε να εγγραφεί στις επιδόσεις της φετινής χρονιάς.

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, η παραπάνω πώληση δεν συμπεριλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό της τράπεζας, όπως τουλάχιστον είχε επικοινωνηθεί στην αγορά, μέσω των τηλεδιασκέψεων και των παρουσιάσεων. Ο επίσημος στόχος για φέτος ήταν η πώληση δύο χαρτοφυλακίων με «κόκκινα» δάνεια: ένα με εξασφαλίσεις (project Amoeba) και ένα δεύτερο χωρίς εξασφαλίσεις (projectArctos).


Η επίσπευση της πώλησης μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλλει η Πειραιώς να ενισχύσει περαιτέρω τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειάς της. Για να επιτευχθεί, θα πρέπει η τράπεζα να πάρει δεσμευτικές προσφορές που να αποτιμούν το χαρτοφυλάκιο άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Παρ ότι η Πειραιώς μάλλον θα λάβει από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό παράταση κάποιων μηνών για να ενισχύσει περαιτέρω το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, η προεργασία για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την τράπεζα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με διεύρυνση των εξεταζόμενων εναλλακτικών εργαλείων.


Σημειώνεται ότι στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου δήλωσε ότι η Πειραιώς στοχεύει σε ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Περίπου η μία ποσοστιαία μονάδα θα ερχόταΝ από κινήσεις απομόχλευσης και το υπόλοιπο από Tier II ομολογίες.

To timing δεν ήταν τυχαίο. Μερικές ημέρες νωρίτερα η Πειραιώς είχε περάσει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), δηλώνοντας ότι ήδη υλοποιεί σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.


Από το παραπάνω πλάνο υλοποιείται, προς το παρόν, η ενίσχυση των κεφαλαίων λόγω των κινήσεων απομόχλευσης. Η Πειραιώς ολοκλήρωσε, εντός της φετινής χρονιάς, την πώληση της Avis καθώς και της θυγατρικής της στη Ρουμανία, ενώ αναμένεται η μεταβίβαση των δύο χαρτοφυλακίων με «κόκκινα» δάνεια (Amoeba και Arctos) καθώς και ισάριθμων θυγατρικών στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία). Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για το Ερρίκος Ντυνάν.

Από τις παραπάνω κινήσεις αναμένεται μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που θα ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας, κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. Αντίθετα, η έκδοση Tier II τίτλου δεν κατέστη, προς το παρόν, δυνατή, λόγω της απαγορευτικής τιμολόγησης που προσφέρουν οι επενδυτές.