Πειραιώς: Προσφορά από DK για το 9,88% της Αττικής Οδού

Μια ικανοποιητική δεσμευτική προσφορά για το προς πώληση ποσοστό της στην Αττική Οδό έχει στα χέρια της η Πειραιώς. Σε Ελλάκτωρ και JP Άβαξ η σκυτάλη για το αν θα «ματσάρουν» το ποσό. 


Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία πώλησης του 9,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αττική Οδός» καθώς, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς έχει στα χέρια της μια δεσμευτική προσφορά από το private equity Davidson Kempner.

Μετά από μια πολύμηνη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο και έδειχνε να έχει «βαλτώσει», λόγω απουσίας ισχυρού ενδιαφέροντος, η προσφορά από την DK λειτουργεί ως... μάννα εξ ουρανού καθώς φέρεται να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που είχε θέσει η τράπεζα.


Η σκυτάλη, τώρα, περνά στους υφιστάμενους μετόχους της Αττική Οδός (Ελλάκτωρ με 59,24%, J&P  Άβαξ με 20,8% και ΕΤΕΘ 10,02%), οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να «ματσάρουν» (σ.σ. δικαίωμα πρώτης άρνησης) την προσφορά, αποκτώντας οι ίδιοι το μερίδιο της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Αττική Οδός αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, καθαρή περίπτωση «μηχανής» παραγωγής μετρητών. Πέρυσι οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, πρόπερσι στα 84 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα, στο τέλος του 2017, ανέρχονταν σε 194 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις χαμηλού ρίσκου (ομόλογα των ΕΚΤ, European Financial Stability και ΕΤΕπ) στα 69 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός μόλις στα 64 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια, κατά την ίδια ημερομηνία, διαμορφώνονταν στα 344 εκατ. ευρώ.


Κατά την περσινή χρήση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 98 εκατ. ευρώ και τακαθαρά κέρδη ανήλθαν στα 68,8 εκατ. ευρώ. Με βάση τις παραπάνω επιδόσεις, το μέρισμα χρήσης 2017 ανήλθε, συνολικά, στα 75,1 εκατ. ευρώ (31,75 ευρώ ανά μετοχή).

Το 9,88% περιήλθε στην Τράπεζα Πειραιώς τον Αύγουστο του 2012, μαζί με τα υγιή στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία με τη σειρά της είχε αποκτήσει το ποσοστό κατά την αναδιάρθρωση δανείων της Άττικατ, επί διοίκησης Μηλιάκου.