Πειραιώς: Στην Davidson Kempner το 'δακτυλίδι' για το project Nemo

Σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με το fund η τράπεζα, για τα μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια. Δεν κατατέθηκαν βελτιωτικές. 


Η περίμετρος του προς πώληση χαρτοφυλακίου και η καθαρή λογιστική αξία στα βιβλία της τράπεζας. 

Η Davidson Kempner (DK) έχει λάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, το «δακτυλίδι» από την Πειραιώς για το προς πώληση χαρτοφυλάκιο των 17 μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων, το οποίο έχει βγάλει η τράπεζα προς πώληση εδώ και μήνες (project Nemo).


Η προσφορά της DK αξιολογήθηκε ως καλύτερη, με βάση τους συνολικούς όρους (τίμημα και προτεινόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας) της προσφοράς και έχει εισέλθει σε περίοδο αποκλειστικών συζητήσεων με την τράπεζα.

Δεν είναι σαφές, αν το προβάδισμα της DK προέκυψε από κατάθεση βελτιωτικής προσφοράς ή διαπιστώθηκε από τις δεσμευτικές. Το σίγουρο είναι ότι σύμβουλος πώλησης και Πειραιώς ζήτησαν βελτιωτικές προσφορές από DK και Fortress,χωρίς, όμως, να υπάρξει ιδιαίτερη ανταπόκριση.

Το ύψος της συνολικής απαίτησης της Πειραιώς από τις παραπάνω 17 δανειακές συμβάσεις ανέρχεται σε 562 εκατ. ευρώ και η καθαρή λογιστική τους αξία στα 232 εκατ. ευρώ.