Πειραιώς: Θέτει στόχο για κεφαλαιακό 'μαξιλάρι' 200 μ.β.

Ο φιλόδοξος στόχος να φθάσει ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% από 14% και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Οι κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί με πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής και τη συμφωνία με Intrum. Η προετοιμασία για έκδοση Tier II ομολογιών. 

Τον φιλόδοξο στόχο να ενισχύσει σημαντικά, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, την κεφαλαιακή της βάση, ώστε να δημιουργήσει ένα κεφαλαιακό «μαξιλάρι» της τάξης των δύο ποσοστιαίων μονάδων, έναντι των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, θέτει η διοίκηση της Πειραιώς με το νέο στρατηγικό πλάνο «Ατζέντα 2023».

Το πλάνο που ανακοινώθηκε, μαζί με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, προβλέπει για το τέλος του 2023 τους εξής βασικούς στόχους: α) πτώση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας (Non Performing Exposures- NPEs) στο 9%, β) δείκτη κόστους προς έσοδα στο 40%, γ) ικανοποιητική απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), χωρίς να συγκεκριμενοποιείται και δ)εποπτικά κεφάλαια υψηλότερα κατά 2% της ελάχιστης εποπτικής απαίτησης.

Όσον αφορά στα κεφάλαια, η τράπεζα αναφέρει ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, «διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπερτερεί, σε κάθε στιγμή, των εποπτικών απαιτήσεων, κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες».

Προς το παρόν, βέβαια, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου Πειραιώς, σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώνεται (σ.σ. στις 31 Μαρτίου 2019) στο 13,5%, όπως και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier I - CET 1), υπολειπόμενος της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (14%), όπως την όρισε για φέτος ο SSM.

Οι δρομολογημένες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης στον όμιλο Eurobank του 99,98% της Piraeus Bank Bulgaria, θυγατρικής της Πειραιώς, θα μειώσει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό του ομίλου Πειραιώς κατά 0,8 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,7%.

Οι δύο πλευρές έχουν έλθει σε συμφωνία και η συναλλαγή έχει λάβει εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Βουλγαρίας, ενώ εκκρεμεί η έγκριση του ΤΧΣ. Η τράπεζα εκτιμά ότι η μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα.

Η δεύτερη δρομολογημένη κίνηση περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης είναι η συμφωνία με τον σουηδικό όμιλο Intrum για τη 10ετή ανάθεση διαχείρισης των NPEs της Πειραιώς, που σήμερα ανέρχονται στα 27 δισ. ευρώ καθώς και ανακτηθέντων ακινήτων, αξίας 1 δισ. ευρώ.

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, η ανάθεση διαχείρισης θα διενεργηθεί με απόσχιση και εισφορά της εσωτερικής διεύθυνσης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Recovery Banking Unit) σε μια νέα θυγατρική (Service Co), που θα αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ  για διαχείριση απαιτήσεων.

Η τελευταία θα υπογράψει με την Πειραιώς 10ετή σύμβαση διαχείρισης και εν συνεχεία η Intrum θα αγοράσει το 80% της εταιρείας, έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 328 εκατ. ευρώ. Συνολικά η νέα εταιρεία διαχείρισης αποτιμάται σε περίπου 410 εκατ. ευρώ.

Επομένως, η Πειραιώς θα εισπράξει 328 ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακό κέρδος, ενώ το 20%, που θα συνεχίσει να κατέχει, αποτιμάται περίπου στα 82 εκατ. ευρώ. Από την εγγραφή κεφαλαιακού κέρδους και την αποτίμηση της θυγατρικής, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 80 με 85 μονάδες βάσης.

Η επίδραση της συμφωνίας στα κεφάλαια, σε βάθος τριετίας, μπορεί να μειωθεί (ως τις 55 με 60 μονάδες βάσης) ή να διευρυνθεί, ανάλογα με το αν η Intrum επιτυγχάνει ή ξεπερνά τους προϋπολογισθέντες στόχους. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που οι στόχοι ξεπεραστούν κατά 10%, η θετική επίδραση στα κεφάλαια από τη συμφωνία θα ανέλθει στις 100 μονάδες βάσης, παρά το success fee που θα εισπράξει η Intrum.

Εκδοση Tier II ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ

Ταυτόχρονα η Πειραιώς δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει σε έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ανά πάσα στιγμή, εφόσον κριθούν ευνοϊκές οι συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.

Η έκδοση αναμένεται να φθάσει έως τα 500 εκατ. ευρώ με την UBS, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος, να κάνει την προεργασία μεταξύ των επενδυτών. Το πιθανότερο είναι ότι η διάθεση θα διενεργηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ήδη κάποια funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να καλύψουν μέρος της έκδοσης.

Τέλος, η τράπεζα προετοιμάζει μικρότερες κινήσεις ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης, οι οποίες αφορούν σε απομόχλευση του ισολογισμού της.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς παρουσίασε προ διετίας το πλάνο «Ατζέντα 2020»θέτοντας στόχους, κάποιοι εκ των οποίων επιτεύχθηκαν (μείωση λειτουργικού κόστους κατά 200 εκατ. ευρώ, μείωση προσωπικού στις 12 χιλ. άτομα, αύξηση των καταθέσεων, εξάλειψη ELA, μείωση του cost of funding κ.ά.). Υπήρξαν όμως και αποκλίσεις που οδήγησαν σε αναθεωρήσεις επί τα χείρω (μείωση NPEs, αύξηση εσόδων και κερδοφορίας).