Πειραιώς: Ζημίες 45 εκατ. το Q1 βλέπει η IBG

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας αναμένεται να καταγράψουν κάμψη σε τριμηνιαία βάση λόγω της εφαρμογής του IFRS9 και των υψηλών προβλέψεων στο Q4 του 2018. Αύριο οι ανακοινώσεις. 

Μέτριο τρίμηνο όσον αφορά στα κέρδη αλλά ισχυρά αποτελέσματα στο μέτωπο της μείωσης των κόκκινων δανείων θα εμφανίσει η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -0,61%, η οποία ανακοινώνει αύριο το Q1, σύμφωνα με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος.


Τα αποτελέσματα Q1 αναμένεται να είναι ικανοποιητικά όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και της ρευστότητας και με χαμηλότερη έκθεση στον ELA. Ωστόσο, στο μέτωπο της κερδοφορίας, αναμένεται ένα ακόμη ζημιογόνο τρίμηνολόγω χαμηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και έκτακτων παραγόντων που θα πλήξουν τις λειτουργικές δαπάνες.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να καταγράψουν κάμψη σε τριμηνιαία βάση λόγω της εφαρμογής του IFRS9 και των υψηλών προβλέψεων στο Q4 του 2018. Τα NII αναμένεται να διαμορφωθούν στα 362 εκατ., μειωμένα κατά 9% στο τρίμηνο και 15% σε ετήσια βάση.

Στο μέτωπο του κόστους, η IBG προβλέπει ότι η τράπεζα θα εμφανίσει πτώση 2% σε ετήσια βάση στα συνολικά έξοδα, αλλά τα κόστη προσωπικού θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα 60 εκατ. ευρώ λόγω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Η τράπεζα αναμένεται να εμφανίσει ζημίες ύψους 45 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Η Πειραιώς ανακοινώνει αποτελέσματα αύριο μετά το κλείσιμο της αγοράς ενώ αναμένεται να ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Δεδομένης της ελκυστικής αποτίμησης της μετοχής, η IBG διατηρεί τη θετική της στάση, με σύσταση "buy" και τιμή-στόχο στα 4,81 ευρώ.