Περιοδική έκδοση ΔΗ.ΣΥ.Ε. Εθνικής Τράπεζας

Υπεύθυνα και αποτελεσματικά η ΔΗ.ΣΥ.Ε. υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις εργασιακές προοπτικές όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ήταν και εξακολουθεί να είναι η μεγάλη παράταξη των εργαζομένων.

Στόχος μας η ύπαρξη ενός σύγχρονου, ανεξάρτητου, διεκδικητικού και προοδευτικού κινήματος των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Το αξιακό μας πρόταγμα αποτελούν οι ιδέες, οι αρχές και οι αξίες της Δημοκρατίας, της Προόδου, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της μαχητικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων προς όφελος του συλλογικού συμφέροντος....