Ποιοι διεκδικούν 'κόκκινα' δάνεια 800 εκατ. της Alpha

Πέντε επενδυτές πέρασαν στην επόμενη φάση του project Jupiter. Στις 24 Σεπτεμβρίου οι δεσμευτικές προσφορές. Τι περιλαμβάνει το προς πώληση χαρτοφυλάκιο και ποια είναι η ανακτήσιμη αξία του. Πρόκληση η ευρεία διασπορά. 

Πέντε επενδυτές πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού (project Jupiter), που τρέχει για λογαριασμό της Alpha Bank  η Citigroup και αφορά στην πώληση χαρτοφυλακίου με εξασφαλισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ονομαστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ καθώς και ανακτημένα ακίνητα αξίας 54 εκατ. ευρώ.

Παρότι τράπεζα και σύμβουλος πώλησης αρνούνται να παράσχουν οιαδήποτε πληροφορία τόσο για τον αριθμό των επενδυτών που πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, όσο και για την ταυτότητά τους, επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι Apollo, Lone Star, Fortress, Centerbridge καιPIMCO θα διασταυρώσουν τα... ξίφη τους στις δεσμευτικές προσφορές.

To virtual data room έχει ανοίξει από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Προς το παρόν, όμως, έχουν ανέβει κυρίως στοιχεία που επιτρέπουν διενέργεια νομικού ελέγχου. Επισήμως, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στις 24 Σεπτεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται χορήγηση παράτασης.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες: α)«κόκκινα» δάνεια περίπου 500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων ονομαστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί 1.700 ακινήτων και β) ακίνητα τα οποία έχουν περιέλθει στην τράπεζα, ανακτήσιμης αξίας περίπου 54 εκατ. ευρώ.

Η αξία των 1.700 ακινήτων, που αποτελούν τις εξασφαλίσεις του χαρτοφυλακίου δανείων, υπολογίζεται στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ η σύνθεση της αξίας των εξασφαλίσεων, ανά κατηγορία ακινήτων, είναι η εξής: το 36% προέρχεται από ξενοδοχειακά καταλύματα, το 25% από κατοικίες, το 23% από εμπορικά ακίνητα και το υπόλοιπο 16% από άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Το 28% των ενεχυριασμένων ακινήτων βρίσκεται στην Αττική, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα προς πώληση ακίνητα, που έχουν περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας, ανέρχεται σε 70%.

Συνολικά η ανακτήσιμη αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 504 εκατ. ευρώ (450 εκατ. η αξία των εξασφαλίσεων των δανείων συν 54 εκατ. η αξία των ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας). Πρόκειται για υψηλή ανακτήσιμη αξία σε σχέση με την ονομαστική αξία των δανείων.

Από την άλλη, είναι εμφανές ότι η μέση αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από αυτή του project Amoeba, γεγονός που αυξάνει τον όγκο προεργασίας και παίζει ρόλο στα μοντέλα ανάκτησης που επεξεργάζονται οι επενδυτές πριν την υποβολή των τελικών προσφορών.