Πως ο Λογοθέτης (Libra Group) ισχυροποιεί κατά 90 εκατ τα έσοδα της Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς πάντως ξεκάθαρα βγαίνει κερδισμένη από τις κινήσεις Libra Group.

Οι σοβαρές κινήσεις - πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα - του επιχειρηματία Λογοθέτη της Libra Group αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα της τράπεζας Πειραιώς κατά 90 εκατ ευρώ.
Τα 90 εκατ ευρώ αποτελούν προϊόν αναστροφής πρόβλεψης που είχε διενεργήσει η Πειραιώς τα προηγούμενα έτη και ειδικά το 2017. 

Να σημειωθεί ότι με μεθοδικές κινήσεις η Libra Group ουσιαστικά αποπλήρωσε και αναδιάρθρωσε 500 εκατ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με την διαδικασία αυτή προέκυψε κέρδος 90 εκατ από αναστροφή προβλέψεων. 


Είναι η μεγαλύτερη - πλην του Titlos της Εθνικής τράπεζας στο παρελθόν - αναστροφή προβλέψεων που έχει πραγματοποιήσει ελληνική τράπεζα.


Η τράπεζα Πειραιώς στο α΄ 6μηνο του 2018 αναμένεται να δει σημαντική βελτίωση στα έσοδα της κυρίως λόγω αυτής της κίνησης αναστροφής. 


Η περίπτωση Λογοθέτη εάν μπορούσε να γενικευτεί κατά 20% σε όλο το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσαν οι τράπεζες να αναστρέψουν πάνω από 3 δισεκ. προβλέψεων.
Οι κινήσεις του επιχειρηματία Λογοθέτη σε κάθε περίπτωση είναι παράδειγμα προς μίμηση για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις στις τράπεζες.
Η τράπεζα Πειραιώς πάντως ξεκάθαρα βγαίνει κερδισμένη από τις κινήσεις Libra Group