Πως θα αναβαθμιστεί η ΤτΕ;

Εάν θέλουμε πραγματική ανεξαρτησία θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στην στάσιμη ΤτΕ...


Ενώ σχεδόν τα πάντα σε αυτή την χώρα αλλάζουν άρδην ο μόνος θεσμός που έχει παραμείνει χωρίς ουσιώδεις αλλαγές ως προς την εταιρική διακυβέρνηση και θεσμική δραστηριότητα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
Παρατηρείται το φαινόμενο ότι ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας να βρίσκεται σε μόνιμες προστριβές με την κυβέρνηση και η κυβέρνηση να βρίσκεται σε μόνιμη αντιδικία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για να αντιμετωπιστούν και στο μέλλον φαινόμενα που δεν τιμούν τον ρόλο της ΤτΕ και μειώνουν την θεσμική της παρεμβατικότητα θα πρέπει να υπάρξουν δομικές αλλαγές σε ορισμένα βασικά ζητήματα.


Εκλογή διοικητή μόνο 6 χρόνια και με πλειοψηφία τουλάχιστον 200 βουλευτών από την βουλή
Η εκλογή διοικητή στην ΤτΕ που χρησιμοποιείται είναι προφανώς λάθος.
Ο κεντρικός τραπεζίτης διορίζεται και το Γενικό Συμβούλιο - διοικητικό συμβούλιο της ΤτΕ εγκρίνει την απόφαση της κυβέρνησης.
Άρα στην περίπτωση της ΤτΕ δεν υφίσταται η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης για την οποία κόπτεται ο κάθε κεντρικός τραπεζίτης και ειδικά ο Στουρνάρας.
Για να ξεπεραστούν όλα αυτά τα εμπόδια και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του διοικητή της ΤτΕ άπαξ και διορίζεται και δεν εκλέγεται να εγκρίνεται όχι μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία αλλά από 200 βουλευτές ώστε το κύρος και η θεσμική βαρύτητα να είναι αναβαθμισμένα.
Κεντρικός τραπεζίτης που θα είναι αποδεκτός με τέτοια πλειοψηφία θα εμπνέει σεβασμό και δεν θα είναι προσωπικότητα - παρωδία...


Διαχωρισμός Εποπτείας και νομισματικής πολιτικής
Στην Ευρώπη π.χ. η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα έχει διαχωρίσει την εποπτεία των τραπεζών από την νομισματική πολιτική.
Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί την νομισματική πολιτική στα πλαίσια που ορίζονται βεβαίως από την ΕΚΤ.
Έξοδος της μετοχής της ΤτΕ από το ελληνικό χρηματιστήριο
Η μετοχή της ΤτΕ - μιας κεντρικής τράπεζας - θα πρέπει να μην διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο. 


Οι λόγοι είναι δύο

1)Για να μην είναι έρμαιο κερδοσκοπίας
2)Γιατί η πολιτική μερισμάτων είναι παρωδία.
Η ΤτΕ δεν διανείμει μέρισμα με βάση την μετοχική της σύνθεση αλλά το 98% του προς διανομή μερίσματος καταλήγει στο ελληνικό κράτος.
Στην χρήση 2017 διανεμήθηκαν 938 εκατ ευρώ εκ των οποίων στους μετόχους πλην δημοσίου κατέληξαν 9,47 εκατ ευρώ ή 0,477 ευρώ.
Βέβαια έχει πολλές φορές αναλυθεί ότι η έξοδος από το χρηματιστήριο είναι περίπλοκη υπόθεση ειδικά για την μετοχή της ΤτΕ καθώς πρέπει να υπάρξει αποτίμηση και άλλες διαδικασίες σύνθετες και κεφαλαιακά κοστοβόρες.
Όμως εάν θέλουμε πραγματική ανεξαρτησία θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στην στάσιμη ΤτΕ...