Πώς θα επιλεγεί το μοντέλο διάθεσης του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής

Crash test για το αν διενεργηθεί διαγωνισμός πώλησης, η ποσότητα και ποιότητα των ενδιαφερόμενων επενδυτών. 

Το μέχρι τώρα ενδιαφέρον από private equity funds, κοινοπραξίες και η επιστροφή της Fosun. 

Λίγο πίσω πάει η έναρξη της διαδικασίας πώλησης/διάθεσης τουλάχιστον του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική, παρά το σφικτό δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που έχει ζητήσει η DG Comp.

Εντός των επόμενων εβδομάδων (σ.σ. το αργότερο μέσα στον Οκτώβριο) θα ξεκινήσει από τις Goldman Sachs και Morgan Stanley, που ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Εθνικής, η διαδικασία οριστικοποίησης των αρχικά ενδιαφερόμενων για την απόκτηση του 80%.

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση της ποσότητας και ποιότητας των ενδιαφερομένων, βάσει της οποίας θα αποφασιστεί αν η Εθνική προχωρήσει σε διαγωνισμό πώλησης του 80% ή σε IPO, όπως αυτό που έκανε το ΤΧΣ στη Eurobank, το 2014, με τη διαφορά ότι στην προκείμενη περίπτωση θα διατεθούν υφιστάμενες μετοχές.

Η αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο, ώστε τον Δεκέμβριο η τράπεζα να είναι σε θέση να παρουσιάσει στην DG Comp το οριστικό σχέδιο πώλησης/διάθεσης τουλάχιστον του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Προς το παρόν, αρχικό ενδιαφέρον υπάρχει από τουλάχιστον δύο private equity funds, κοινοπραξίες, που έχουν ως κορμό αντασφαλιστικούς ομίλους καθώς και τη Fosun, που επιστρέφει μετά από μία σχεδόν τριετία στη διεκδίκηση της μεγαλύτερης εγχώριας ασφαλιστικής.

Στον αντίποδα, το ενδιαφέρον από στρατηγικούς αγοραστές (σ.σ. ασφαλιστικούς ομίλους) παραμένει περιορισμένο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προς το παρόν μόνο ένας ευρωπαϊκός ασφαλιστικός όμιλος έχει, μέσω συμβούλου, προσεγγίσει τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Θεωρητικά, η Εθνική θα πρέπει, με βάση τον «οδικό» χάρτη, που ενέκρινε η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), να έχει λάβει ως την 31η Δεκεμβρίου δεσμευτικές προσφορές και ως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 να έχει υπογράψει σύμβαση αγοραπωλησίας για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Στελέχη του ομίλου επισημαίνουν ότι σημαντικότερο από το χρονοδιάγραμμα αποτελεί η διασφάλιση μιας επιτυχούς διαγωνιστικής διαδικασίας, δεδομένου αφενός των δύο άκαρπων προηγούμενων προσπαθειών και αφετέρου της συστημικής θέσης που έχει η Εθνική Ασφαλιστική στην εγχώρια αγορά.

«Αν ο όμιλος παρουσιάσει στην DG Comp ένα αξιόπιστο πλάνο διάθεσης του 80%, είναι πιθανόν η Διεύθυνση Ανταγωνισμού να δώσει την αναγκαία παράταση, σε σχέση με τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή Euro2day