Πουλά το 9,88% της Αττικής Οδού η Πειραιώς

Σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός από την τράπεζα. Κατασκευαστικές και funds μεταξύ των ενδιαφερομένων. Το δικαίωμα που έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι να «ματσάρουν» την καλύτερη προσφορά. Οι εκτιμήσεις για το τίμημα πώλησης. 

Διαγωνισμό για την πώληση του 9,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Αττική Οδός τρέχει, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ισολογισμού της, μέσω της αποεπένδυσης από μη τραπεζικές συμμετοχές.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε ώριμο στάδιο καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελέγχου μέσω virtual data room και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχουν περάσει κατασκευαστικές εταιρείες και κάποια funds.

Οι νυν μέτοχοι της Αττικής Οδού (Ελλάκτωρ με 59,24%, J&P ΑΒΑΞ +1,73% Άβαξ με 20,8% και ΕΤΕΘ 10,02%) έχουν το δικαίωμα να «ματσάρουν» (σ.σ. δικαίωμα πρώτης άρνησης) την υψηλότερη προσφορά και να αποκτήσουν οι ίδιες το μερίδιο της Τράπεζας Πειραιώς. Το αν θα το κάνουν θα εξαρτηθεί, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, από τα επίπεδα στα οποία θα κινηθούν οι προσφορές.

Με δεδομένο ότι η σύμβαση παραχώρησης, με τα υφιστάμενα δεδομένα, λήγει στο τέλος του 2023, βασικό κριτήριο των προσφορών, σύμφωνα με στελέχη επενδυτικής τραπεζικής, είναι η εκτίμηση για την πορεία εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το 2016 οι πωλήσεις σημείωσαν μικρή άνοδο φθάνοντας στα 171,2 εκατ. ευρώ, με το κόστος πωληθέντων να παραμένει σταθερό. Αποτέλεσμα ήταν να βελτιωθεί το μικτό περιθώριο κέρδους, εξέλιξη, η οποία, σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά περίπου 43%, οδήγησε τα κέρδη προ φόρων στα 63,7 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα 44,7 εκατ. ευρώ από 29,2 εκατ. το 2015.

Η εταιρεία είχε στο τέλος του 2016 καθαρό ταμείο 105 εκατ. ευρώ. Μέρος των ταμειακών της διαθεσίμων (94,13 εκατ) ήταν τοποθετημένα σε ομόλογα ΕΤΕπ και EFSF. Η κερδοφορία αναμένεται να αυξηθεί έτι περαιτέρω, εφόσον υλοποιηθεί η εκκρεμούσα, λόγω της πολυετούς κρίσης, αύξηση του κομίστρου διέλευσης, που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης.

Υπό τα παραπάνω δεδομένα, η αγορά εκτιμά ότι το 9,88% θα αποτιμηθεί υψηλότερα των 60 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2014 η Αττική Οδός διένειμε ως μέρισμα 66,5 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2015 ποσό 62,3 εκατ. ευρώ και για αυτή του 2016 συνολικά 68,47 εκατ. ευρώ.

Το 9,88% περιήλθε στην Τράπεζα Πειραιώς τον Αύγουστο του 2012, μαζί με τα υγιή στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία με τη σειρά της είχε αποκτήσει το ποσοστό κατά την αναδιάρθρωση δανείων της Άττικατ, επί διοίκησης Μηλιάκου.